Κλειστό

Fashion Blogger / Poshmark Topic & Research

Currently the top-rated virtual assistant company catering to the Poshmark platform.

Seeking a fashion blogger for weekly blogs (min 2,000 WPB)

Must be punctual, professional, willing to complete topic research.

Excellent English required.

Ικανότητες: Article Writing, Blog, Διαδικτυακή Έρευνα, Έρευνα, Εικονικός Βοηθός

Περισσότερα: poshmark bloggers 2017, bloggers that sell on poshmark, blogger poshmark accounts, poshmark logo, fashion blogger poshmark closet, how to log out of poshmark, poshmark login, poshmark my likes, 000 english words, research article good english, looking fluent english speakerwriter excellent research capabilities, english importants easy topic, english related research topic, iso certified magzines english literature research papers, research term perfect english, sample english mla research papers, english academic research paper, research based article english, research paper american english british english, research paper british english

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 1 αξιολόγηση ) brooklyn, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #17953171

28 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $134 για αυτή τη δουλειά

writerforum91

Hey, I can help you in your project. Please share the complete details in chat so that we can proceed further. I am offering my services for more than 7 years and I've maintained 100% completion rate with more than 5 Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(385 Αξιολογήσεις)
8.2
SEOTop10Ranking

Hi there, I'm Mark D. Andrews, a seasoned native English copywriter with over ten years of experiences. I have a strong attention to details and natural interest in reading and writing. I can produce effective, crea Περισσότερα

$70 USD σε 3 μέρες
(128 Αξιολογήσεις)
6.3
assignmentstore

Hey, I can help you in writing blog posts on weekly basis for the top-rated virtual assistant company as I have an experience of 5 years in writing and have written several articles, blog posts and web content so I' Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
6.1
himelbph

Hi, I am UK university (Liverpool John Moores University) graduate. I am seeking this opportunity to assist you in your project of . I can assure you “Quality” writing on this particular topic. Let us discuss more abo Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(88 Αξιολογήσεις)
5.9
alicejax

Hey, I can help you in writing fashion blog. I have written hundreds of blog posts on a variety of topics.I have been doing this work for last 5 years. I can handle your project very well and will deliver you on time. Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(40 Αξιολογήσεις)
5.8
moizdzo3l

Hello, I’m interested in your job post of writing blogs. I understand your requirement for a well-versed and believe that I am the type of person you’ve been looking for. I have over 7 years of experience in writing Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(41 Αξιολογήσεις)
5.5
AnthonyTGorman

Blogging provides your business with innumerable ways to convert leads into sales today. From offering up expertise to enhanced SEO, every business needs to invest a little time into it. As a professional freelance Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
5.2
HarleyJohnson

As a specialist in creative writing, fashion blog writing, the multitude of services I provide my clients truly knows no bounds. In fact, you might say I am a jack of all trades, as I am experienced in almost every fie Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
4.8
writingmonxter

HI (PM me for samples) I am Ghostwriter, Article writer and content creator. I work with accuracy and provide error free, seo rich, plagiarism free and engaging content! You will be glad to know I have 8 years of w Περισσότερα

$49 USD σε 1 μέρα
(43 Αξιολογήσεις)
5.0
zohaab85

Hi, My proposal is in regards to writing a research fashion blog on the weekly basis. I'll be using my own experience for the last 10 years and relevant skills to come up with the desired results for your task of a Περισσότερα

$100 USD σε 4 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
5.0
manofletter

From informing customers to establishing yourself as an expert in your niche– content is your key to valuable customers and growing your business. I've written copy for many diverse clients and have a sound business Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
5.1
natalka503

Hello, I have over 5 years experience in writing that kind of content and I would really like to help you. Please contact me on chat to discuss details. Natalie

$277 USD σε 1 μέρα
(26 Αξιολογήσεις)
4.0
Caron2017

My name is Caron MacLane. I love writing about a wide variety of topics. I have an extremely broad knowledge of vocabulary words through many years of my love for writing and reading. I am absolutely determined and eag Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.6
dataexplorer

"Hello Dear, Yes, I can work for you as per your project description with amazing exploration and experimental research abilities of mine is perfect for Virtual Assistance that you may require. My work fulfills as we Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
1.9
elitewriter907

Hello I am a professional blogger. You are seeking a fashion blogger. I hope that I am perfect for your project. I am been working on the blog for 3 years. My written blog is simple but attractive. readers will intere Περισσότερα

$35 USD σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
2.1
seoNcontent

I've been into writing for the web since last 8 years. I've served clients from all over the world, looking for content in perfect US English. I have also served as an academic writer to some local clients. I am ha Περισσότερα

$111 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.6
$144 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ViolettaPesin

Hello, Please accept my proposal for a fashion blogger. You can review my portfolio on my website: [login to view URL] I have been managing all aspects of my artist business for the last four years.  I am Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
michellenmanning

I would be very excited to help with fashion blogging! I enjoy doing research and keeping up with trends and styles for the season, as well as have designer and pattern/material knowledge. Relevant Skills and Experien Περισσότερα

$45 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Theolanda

My number 7184147224 I'm ready to start work! Theolanda Relevant Skills and Experience My number 7184147224 I'm ready to start work! Theolanda

$277 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0