Κλειστό

Create a Bio

26 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $50 για αυτή τη δουλειά

RuchiBhargava1

Hi, I am thrilled to submit a bid for the content development of bio. Good bios need to tell a story of professional and personal growth over a period. I understand how employing various literary devices coupled wit Περισσότερα

$30 NZD σε 3 μέρες
(410 Αξιολογήσεις)
8.6
saniafashion1

I Morgan Alex with lengthy experience working in SEO can do the best to provide you with what you're looking for. I’m sure you need some advice on how to grow your website? Let's chat about the kind of content I can wr Περισσότερα

$25 NZD σε 3 μέρες
(523 Αξιολογήσεις)
8.2
elexon

Dear Employer, You have specified that you need to create a bio for an artist. I am a writer who delivers imaginative, creative and engaging content that speaks with your voice, whatever narrative you wish to portray, Περισσότερα

$150 NZD σε 3 μέρες
(285 Αξιολογήσεις)
7.3
rwilsher

Hello there, I am Roger Wilsher from UK. I have a passion for writing. I write on an exceptionally wide variety of topics. Article Writing, Blog writing, SEO Content, eBook, Ghost Writing, Proofreading, Copy Writing, Περισσότερα

$70 NZD σε 3 μέρες
(171 Αξιολογήσεις)
7.0
MerryBrunner

Writing is a freelance field that covers a tremendously broad range of styles, disciplines, and skillsets. While it’s often seen as a creative and artistic endeavor, the process of transforming highly technical informa Περισσότερα

$25 NZD σε 3 μέρες
(133 Αξιολογήσεις)
6.8
grandwriter86

Hi there, I have read your project description very carefully and I am sure that you are looking for a qualified and dedicated writer who can help you in this project without any issue. No worries dear, I think I am Περισσότερα

$150 NZD σε 4 μέρες
(92 Αξιολογήσεις)
6.9
daisyjonesuk

Hey, I can help you in writing a bio for an artist. I'll make sure to provide you an exceptional quality work within deadline. So far I've written so many articles for different clients and achieved so many milestones Περισσότερα

$28 NZD σε 1 μέρα
(87 Αξιολογήσεις)
6.9
TechnoWritesAcad

Hi, there I am very confident to deliver professional resume and cover letter within the mutually agreed time-frame. I have done my Bachelors in Computer Science Engineering and MBA in Marketing. I can design an imp Περισσότερα

$28 NZD σε 1 μέρα
(311 Αξιολογήσεις)
7.0
raikhan562

Nothing brings you closer to your clients than a professionally written summary or bio! If you are looking for ways to express the essentials and specialties of your business or profile in a nutshell, then you're at t Περισσότερα

$36 NZD σε 1 μέρα
(227 Αξιολογήσεις)
6.9
cmayfield005C

Hi, I am a former staff writer for a daily newspaper and have been freelancing for 7 years as a writer and editor. My background in English literature has proven to be a huge asset for corporate clients, who appreciat Περισσότερα

$28 NZD σε 0 μέρες
(123 Αξιολογήσεις)
6.4
Rachaelray

EXCELLENT KNOWLEDGE IN BIOGRAPHY WRITING GET A PROFESSIONALLY WRITTEN BIOGRAPHY Strict adherence to instructions Timely delivery

$45 NZD σε 1 μέρα
(193 Αξιολογήσεις)
6.7
Dorthy24

Hello, One of the most important things in applying for job or during the interview is to distinguish yourself from the rest competitors. You need to make astonishing resume that will consist every point they need to k Περισσότερα

$150 NZD σε 3 μέρες
(101 Αξιολογήσεις)
6.4
LOSPOS77

Hi, My proposal is in regards to writing a bio. I am clear about the requirements you mentioned and confident to present you the exceptional write up according to the requirements. I am a qualified writer with t Περισσότερα

$30 NZD σε 1 μέρα
(56 Αξιολογήσεις)
6.1
salehbilal

Hi there! I'm an experienced freelance writer with over 4 years of extensive writing experience. My freelance writing career as a professional comprises of years of successful project completions for various firms webs Περισσότερα

$14 NZD σε 1 μέρα
(40 Αξιολογήσεις)
5.8
jkcproject

Hi, I reviewed yuour project & understand you need a Bio to be written for an artist.I have done this kind of job before. I am confident that I can do this for you. I am a fully qualified English-speaking writer Περισσότερα

$30 NZD σε 1 μέρα
(72 Αξιολογήσεις)
6.0
topacademictutor

Hi! I will help you to write a Bio for an artist . I feel, I would be the best choice for this project. Please open messenger and send me complete details, so we can discuss it further. I am providing services in Περισσότερα

$30 NZD σε 1 μέρα
(121 Αξιολογήσεις)
6.1
MarionHalligan

Hello, You need a writer to write a bio, right? As a Creative Writer with over ten years of experience in writing, I deem myself an excellent contender for this position. I have a verifiable track record of creating Περισσότερα

$30 NZD σε 2 μέρες
(60 Αξιολογήσεις)
5.6
Mathenam

"Hello, From a hiring perspective, every word counts on a resume and employers are always looking for reasons to discard a candidate and make their life easier. A well written resume can get that foot in the door and Περισσότερα

$100 NZD σε 1 μέρα
(22 Αξιολογήσεις)
4.7
PenMan24

Are you in need of a professional Content Writer who can write a good piece for your SEO Article Writing, Blog Writing and Website Content Writing? From blog posts to articles, I can write anything, even if there is ne Περισσότερα

$31 NZD σε 1 μέρα
(41 Αξιολογήσεις)
5.2
Zaini786

Hello, I am much interested in working with you on this project. I have 7+ years experience in this field and hence will be able to deliver you a perfect Bio in a timely manner. Hope you consider me for this projec Περισσότερα

$50 NZD σε 1 μέρα
(46 Αξιολογήσεις)
4.8