Κλειστό

Copy for a corporate brand website

I am Tianne [login to view URL] owner of Fifty is The New Sexy and I am looking for a top copywriter to write compelling copy for our corporate site. These pages are to be written to the business owner. We are a new media company that offers advertising opportunities to companies that want to reach the 50 and older demographic. This job consists of writing 4-5 pages of copy that shows

[login to view URL] the business owner wants to target this market

2. able to show this is a vibrant active and loyal demographic

3. Can express how My company is a new and cutting edge platform of media and advertising opportunities

4. Generate buzz and excitement about who we are

5. let's the business owner know there will be 200+ properties developed,(online) there will also be offline sponsorship opps. Because of the scope of this project I require proof of prior jobs.

If there are questions, please ask and we can chat.

Ικανότητες: Article Writing, Συγγραφή Περιεχομένου, Copywriting, Δημιουργική Συγγραφή, Περιγραφή Προϊόντων

Περισσότερα: brand website service, build website chat cam using php, brazil website chat, b2b copywriting examples, what is website copy, brand copy examples, website copy definition, food copywriting examples, website copy examples, fashion copywriting examples, beauty copywriting examples, brand website, making website chat website, copy paste explorer website visual basic, copy paste codes website, oscommerce website charges express shipping, webcam website chat add accounts, copy flash element website, corporate trainer website, website chat viop

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Carrollton, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #18122857

35 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $390 για αυτή τη δουλειά

Thoughtfulwrites

Does your branding match your personality? If not, I’m here to help. In my time as a writer, I’ve learned one thing: What you say is nowhere near as important as how you say it. It’s that how that leaves your custom Περισσότερα

$750 USD σε 10 μέρες
(452 Αξιολογήσεις)
8.5
aevalentino

Hello - I'd love to discuss your brand. Not quite fifty yet, I am in my forties and I for one love the fifty is the new sexy tagline ( : I think you have to have to some fun with it--I think you need to be a bit differ Περισσότερα

$727 USD σε 10 μέρες
(231 Αξιολογήσεις)
8.2
writingspirit

I have a lot of experience regarding content and article writing, whilst having a thorough understanding of SEO, which exponentially increased the reader base. I have tons of experience in rewriting, proofreading resea Περισσότερα

$255 USD σε 10 μέρες
(1082 Αξιολογήσεις)
7.9
Zackkhan19

Dear Friend: I’m a versatile copywriter with more than 10 years of copywriting under my belt. I have a strong marketing background and have helped hundreds of businesses in diverse industries build their brand and inc Περισσότερα

$833 USD σε 7 μέρες
(149 Αξιολογήσεις)
7.5
coolwriter30

I am extremely confident that I can write professional and engaging articles for your project. I understand that quality content takes time and research, so I will work hard to ensure that you get what you pay for. M Περισσότερα

$333 USD σε 10 μέρες
(446 Αξιολογήσεις)
7.6
leader3838

Hi there, Thanks for posting this project :) I have checked your project description very carefully and would like to help you to complete this project successfully, without any error. I am ensuring you that you wil Περισσότερα

$500 USD σε 7 μέρες
(269 Αξιολογήσεις)
7.4
ExpertWriter24

Hi, My name is Kaitlyn and I am a profound content writer from Australia. I would love to help you out by writing innovative, attractive and SEO enriched web content for you. Reasons to choose me as your writer inclu Περισσότερα

$300 USD σε 3 μέρες
(132 Αξιολογήσεις)
7.3
grandwriter86

Hi there, I have read your project description very carefully and I am sure that you are looking for a qualified and dedicated writer who can help you in this project without any issue. No worries dear, I think I am Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(97 Αξιολογήσεις)
7.0
raikhan562

Website copy-writing is key to the success of your website; clarity of message and attention-grabbing copy keeps readers interested and staying on your site, eventually turning them into buyers. I am a self-taught m Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(246 Αξιολογήσεις)
7.0
revival786

Greetings! I hope you will be doing great. I am a professional in providing high quality copy writing service. I will love to assist you in this project. Please contact so I may share samples. Regards, Revival A Περισσότερα

$250 USD σε 7 μέρες
(266 Αξιολογήσεις)
7.2
MikeD21

Hello, You have just posted a project by requesting to write a advertising article. I am fully committed to producing quality results and delivering unique article that makes you stand out from your competitors. F Περισσότερα

$277 USD σε 5 μέρες
(151 Αξιολογήσεις)
6.7
StevenHobson

Looking for an innovative, catchy, easy-going and skilled writer to satisfy all of your writing needs and build compelling copies for your business website? I am positive I will have you ever covered with unique conten Περισσότερα

$277 USD σε 3 μέρες
(98 Αξιολογήσεις)
6.6
janelleanne

Dear Sir or Madam, I am an experienced copywriter who has a track record of creating engaging, well-structured content that produces the results you need no matter the market. From the simplicity of a call to action Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(153 Αξιολογήσεις)
6.6
jennyscol4real

If you’re in the process of creating a website, one of your top priorities is to write attractive and compelling content for your site. I am a content writer with many years of experience writing and editing for oth Περισσότερα

$300 USD σε 3 μέρες
(79 Αξιολογήσεις)
6.0
SEOTop10Ranking

Hi there, I'm a seasoned native English copywriter with over ten years of experiences. I have a strong attention to details and natural interest in reading and writing. I can produce effective, creative and informative Περισσότερα

$500 USD σε 7 μέρες
(132 Αξιολογήσεις)
6.4
Geeks99

Hi, I see that you are looking for a professional writer to write SEO optimise content for your website. We can help you with this task by providing engaging and informative content by our outstanding research and c Περισσότερα

$250 USD σε 2 μέρες
(112 Αξιολογήσεις)
6.4
CraigAnt

Hello Tianne. First, congrats on your new media company. You've chosen a great name that is both memorable and transparent in it's target audience. Which is a good thing. My name is Craig. I'm a creative copyw Περισσότερα

$644 USD σε 7 μέρες
(38 Αξιολογήσεις)
6.0
shaydenzl

Tell a great story. Engage your audience. That’s what I do. Tell stories. Sometimes long ones. Sometimes very short ones. Copywriting work: [login to view URL] 1. UK marketing specialist with 15 yea Περισσότερα

$555 USD σε 7 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
5.5
Zestures

Looking for a pro writer with extra ordinary writing skills? well, i am a certified writer awarded many rewards by many MNCs i can serve high quality in your articles and can handle all your workload.  Why Me? I hav Περισσότερα

$250 USD σε 1 μέρα
(54 Αξιολογήσεις)
5.7
JayneScott

Dear Sir, Madam, My name is Jayne Scott and I’m a freelance writer. I understand you are searching for someone to help you with ‘Editing/Rewriting/proofreading’ your content. With this in mind, I’d like to offer you Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(70 Αξιολογήσεις)
5.9