Κλειστό

Content Writing project for an eCommerce solution provider

We are looking for a content writer who can support our marketing team. This is a long-term engagement and we are very particular about the details.

Out of the box thinking and a technical understanding of eCommerce is required for this project.

Ικανότητες: Article Writing, Συγγραφή Περιεχομένου, Copywriting, Ghostwriting, Τεχνική Συγγραφή

Περισσότερα: ecommerce content marketing examples, content writing for ecommerce sites, content of e-commerce, ecommerce content writer job description, ecommerce content writing, content writing for online shopping websites, content for ecommerce website, best ecommerce content, bulk content writing project india, bid for content writing project, content writing for ecommerce, adult content writing project, bulk content writing project, need lots content writers bulk content writing project, Content writing project

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) India

Ταυτότητα Εργασίας: #17034627

11 freelancers are bidding on average ₹6179 for this job

₹10000 INR σε 15 μέρες
(74 Αξιολογήσεις)
5.6
digitalwebinfo17

Hi, Being a Content/Creative Writer with more than seven years of experience, I am totally dedicated to providing top quality content services to all my clients as expeditiously as possible. I can provide almost any Περισσότερα

₹3333 INR σε 4 μέρες
(75 Αξιολογήσεις)
5.2
jess1161

Hi there, You have specified that you need detailed articles for your e-commerce portal to support your marketing activities. I offer original, effective and consistent writing that is grammatically accurate and enga Περισσότερα

₹6666 INR σε 3 μέρες
(40 Αξιολογήσεις)
5.3
₹7777 INR σε 3 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
4.5
Haida11

Need Perfect eCom. SEO Writing with Turnitin Report 0% Plagiarism? "90% freelancers deliver Tricked Plagiarized work. Turnitin Plagiarism Report will be attached to my work to ensure Uniqueness." Here is a Profes Περισσότερα

₹2500 INR σε 3 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
3.1
jimgats

I read with great interest your job posting for an expert content writer. I would like to execute this assignment for you. I will write creative, educative, informative, well-researched and high-quality content. Additi Περισσότερα

₹8888 INR σε 3 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
2.9
Krishna804

I am a professional writer (academic, copy, line and substantive editing) and proofreader offering a good amount of experience in editing a wide range of written stuff.

₹10000 INR σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
1.1
francisxbee

Your project reminds me of a Job I did recently. Equipped with vast knowledge in ecommerce-its advantages and security/privacy issues-, I'll give you the best in terms of quality content and prompt delivery

₹1500 INR σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
0.7
Abbeyvip1

Out of the box thinker ✔ Creative writer ✔ Social Media Marketer ✔ E-commerce knowledge ✔ It seems the characteristics you are looking for has been found. You can claim this package dangling in your proposal list for Περισσότερα

₹11111 INR σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
0.7
₹1750 INR σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
0.0
₹4444 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0