Κλειστό

Content Writing

Need to write articles for our website. Quality and unique medical contents are required. Article topics would be given and need unique contents on the same. Topics will be on a wide range of medical and health care topics on Women's health, Men's health, Kid's health, teen's health, Diseases, etc. Requirement - 3000 pages in 3 months

Ικανότητες: Article Writing, Συγγραφή Περιεχομένου, Ιατρική Συγγραφή

Περισσότερα: pay writing content, keyword research writers writing content, writing content adult websites, article rewriting, article writing, internet research, medical writing, powerpoint presentation, microsoft excel, adobe photoshop, writing content affiliate website, women men, writing content projects, adult writing content provider, writing content adult sites, aspnet writing content word document, writing content music website, article writing content writer chennai, adult content provider men, writing content 100 words

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 1 αξιολόγηση ) Chennai, India

Ταυτότητα Εργασίας: #12602059

21 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο ₹129445 για αυτή τη δουλειά

Webcont247365

Hi! With the best-proven records on freelancer.com, I can definitely assure you that I will provide you with grammatical-error-free, interesting-to-read, informative, keyword-rich, Google-friendly and 100% original Περισσότερα

₹125000 INR σε 30 μέρες
(589 Αξιολογήσεις)
7.8
shamsulislam

Dear Sir, I have vast experience in Academic writing, Web Content writing, Article writing, rewriting and proofreading academic papers/essays/research papers/ebooks/press releases/product descriptions/medical docum Περισσότερα

₹90000 INR σε 100 μέρες
(418 Αξιολογήσεις)
7.5
JonnaNueros121

My articles are guaranteed to be original works that satisfy the desired criteria. Regardless of who the audience is, I can deliver the voice and style that you need to complete your project. I have experience writing Περισσότερα

₹125000 INR σε 30 μέρες
(427 Αξιολογήσεις)
7.5
subhodipdas

Hi, I am ready to start this project and can deliver high quality medical contents in the most flawless manner possible for your website. I can ensure all the contents will be composed perfectly as per your requirement Περισσότερα

₹85000 INR σε 7 μέρες
(237 Αξιολογήσεις)
6.8
kyrl

Hi there, I have read your details, I am a medical writer. I have written medical articles for more than 5 med sites. I am most competent to handle your project. Contact me for further discussions Regards Kyrl

₹236111 INR σε 30 μέρες
(75 Αξιολογήσεις)
6.2
workingPhoenix

I am a specialist in writing articles. Please check the feedback I got for my previous work. https://www.freelancer.com/u/workingPhoenix.html I am a hard working freelancer with 5 Star rating so far from 90 clients a Περισσότερα

₹125000 INR σε 30 μέρες
(69 Αξιολογήσεις)
5.8
Jannatun90

Hi, I am a specialized writer, and I have some skilled article writers. I always confirm the articles while transferring to the client. Do not be anxious about the deadline. I am excited to come for your reply. Thanks Περισσότερα

₹125000 INR σε 30 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
4.9
mssb23

Hello Sir, After checking your small job description I feel I am the most suitable candidate for this job because I have already written some medical related articles a few days ago. I have a great passion for writ Περισσότερα

₹125000 INR σε 30 μέρες
(46 Αξιολογήσεις)
4.8
SpotContent

We are a committed pool of content writers who deliver content to its excellence. We are geared up with experience and expertise both. We deliver quality content within your fiscal feasibility and adept time frame. We Περισσότερα

₹88888 INR σε 20 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
4.4
rvtechsolution

Hi, I am professional hardworking writer and make sure each and every sentence I write have real quality and unique plagiarism free [login to view URL] passed with - 1. 100% unique original text content - articles/blo Περισσότερα

₹125000 INR σε 30 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
4.8
tufa123

Hi, I am interested. Would you please consider my bid in consideration of my reviews, profile, language skill, portfolios, education and experience? As an assistant professor of English Language and Literature with ove Περισσότερα

₹125000 INR σε 30 μέρες
(51 Αξιολογήσεις)
4.2
vikramondesk

- Dear Employer, Looking for a best Seo Optimized Article Writer? you have arrived at the best bid. I have 9 years experience in Seo Optimized Articles / Report/Content/Academic writing and assure you the quality work Περισσότερα

₹83333 INR σε 1 μέρα
(38 Αξιολογήσεις)
4.5
asadss32

Hi, I am a medical graduate..... I am passionate in medical writing and research...... Lets talk to proceed.... Regards. Dr. Asad

₹333343 INR σε 90 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
4.1
jericaqueen

Hello, I have been writing for 3 years now. This is my main source of income while im in pursuit to travel the world. You can view my portfolio here: [login to view URL] Here’s my LinkedI Περισσότερα

₹125000 INR σε 30 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.0
WordPerfect24

Greetings! Do you need readable, accurate and specific medical content for your project? I am here to help you as a writer. I can assure you the high quality work enriched with creativity. My research skills are hi Περισσότερα

₹1500000 INR σε 30 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.1
joselzd4

I am interested in your job post. I can write quality academic articles about your selected topic. Either for the well informed audience or the general public. Every article will be 100% original. It will include your Περισσότερα

₹125000 INR σε 90 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.5
fsackey

You will have an excellent and unique work done for you. I use SEO technology to perform in depth custom research, enabling me to use terms and phrases to target any topic I write on, in a manner that would make your b Περισσότερα

₹125000 INR σε 30 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.0
seoquicktop

Hi! I can write great articles for your website. I guarantee quality and unique medical contents. I can write about the mentioned topics - Women's health, Men's health, Kid's health, teen's health, Diseases, etc. I g Περισσότερα

₹125000 INR σε 10 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
3.6
bvramanan

Hello, I am Professor Balasubramaniam Ramanan. I am a Healthcare and Medical Editorial Consultant catering to clients across the Atlantic. I assist scientists and doctors systematize manuscripts Περισσότερα

₹150000 INR σε 90 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.5
ITIRITHIA92

Dear client? I have read and understood what the project needs. With my good experience in this area, i believe i Will deliver good work and in time if awarded. Kindly contact me for more details. Thank you

₹76666 INR σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
2.3