Ολοκληρωμένο

Content Writer To Join Our Team!!!

Hello,

Our agency is looking for new writers!

Who we want to hire:

- Experienced article writers

- EXCELLENT grasp of the English language in writing

- Ambitious and creative individuals

- Well disciplined and adhers to deadlines!

- Good teamplayer and communicator (will work together with other writers and editors in the team)

What do we offer?

- Regular article job offers

- Dynamic and various fields/niches to write about

- An international team of writers and editors

- Well organized system for projects and communication between the team

Payment is 4$ per 500 words

Please send a few samples.

Please start your bid with the sentence "I HAVE READ THE PROJECT DETAILS AND UNDERSTAND THEM".

Only bid if you agree to the terms.

Thanks in advance to all of you

Ικανότητες: Article Writing, Επανασυγγραφή Άρθρου, Συγγραφή Περιεχομένου, Ghostwriting, Blog

Σχετικά με τον Πελάτη:
( 9 αξιολογήσεις ) Constanta, Germany

Ταυτότητα Εργασίας: #33749528

Ανατέθηκε στον:

Chegeh21

'I HAVE READ THE PROJECT DETAIL LS AND UNDERSTAND THEM' Hello Sir/ Madam, I have read through your job description and I am writing to indicate interest in working for you. I believe I am able to carry out this task su Περισσότερα

$10 USD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
0.6

73 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $17 για αυτή τη δουλειά

topacademics

Hi, I will provide you quality article rewriting. I am a PhD writer with 10 years of experience. I have worked on several similar projects of articles and blogs rewriting, and can deliver professional article rewriti Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(600 Αξιολογήσεις)
8.1
topacademictutor

Content Writer To Join Our Team!!! I have 13 years of experience in the Writing Industry and I can provide you with “SUPREME QUALITY WORK” within your “GIVEN DEADLINE” with “PERFECT GRAMMAR” and “ZERO PLAGIARISM”. I h Περισσότερα

$10 USD σε 1 μέρα
(933 Αξιολογήσεις)
7.7
assignsolver

Content Writer To Join Our Team!!! I have read and understood all your project details and I feel my self the best candidate to complete this project with 100% accuracy. I have vast amount of experience in this in Περισσότερα

$10 USD σε 1 μέρα
(907 Αξιολογήσεις)
7.6
saeedyasir

Details Proposals Your Proposal You are ranked 18 out of 24 proposals. User Avatar Flag of PAKISTAN SilverHope @saeedyasir Academic, Content Writing, e-book $30.00 USD in 1 day Hi, I hope you are well. I have read your Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(170 Αξιολογήσεις)
6.9
maaria1991

Hi there, I have great research skills as it is necessary for writing unique and plagiarism free content. Moreover, In my previous projects, I have written articles, Web Content, SEO Content and Informative Content on Περισσότερα

$10 USD σε 1 μέρα
(176 Αξιολογήσεις)
6.3
IdealExpert

Content Writer To Join Our Team!!! This project is my strength and I can fulfill your requirements properly within your given deadline. I always give plagiarism-free work to my clients at very competitive prices. Περισσότερα

$10 USD σε 1 μέρα
(210 Αξιολογήσεις)
6.3
seashore01

"I HAVE READ THE PROJECT DETAILS AND UNDERSTAND THEM" Hi, Before awarding this project I would like to give you a free test article. If you feel my work is up to your expectations, then only you proceed to award and p Περισσότερα

$20 USD σε 7 μέρες
(119 Αξιολογήσεις)
6.3
writingstudio22

Hello, Being a professional and expereinced writer I can provide quality work as per requirements. The work will be free of errors and plagairsim. You can check my work links here: https://www.freelancer.com/projects/ Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(143 Αξιολογήσεις)
6.3
Stopsolution

"I HAVE READ THE PROJECT DETAILS AND UNDERSTAND THEM Well" I am a professional MBA writer with more than 7 years of experience in every field of writing. I did thousands of projects with 100% accuracy and on requiremen Περισσότερα

$10 USD σε 1 μέρα
(232 Αξιολογήσεις)
6.1
crispwriter

Hi client, I am Majid Q having experience in many fields regarding writing. I have read your project description and I am confident to say that I am the best for this job. In order to create a high-impact report, you Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(43 Αξιολογήσεις)
6.1
(37 Αξιολογήσεις)
5.4
HelpingDoor

Content Writer To Join Our Team!!! According to your given instructions I am the BEST CANDIDATE to complete this project. I have read all details in depth, please message me so we can finalize the deal. I am worki Περισσότερα

$10 USD σε 1 μέρα
(115 Αξιολογήσεις)
5.5
SolutionMart

Content Writer To Join Our Team!!! I am a supreme writer who has full command over Academic Writing including; SWOT, PESTEL, Porter Five Forces Analysis, 7Ps, summaries, Case Studies, Dissertations/Thesis and Report W Περισσότερα

$10 USD σε 1 μέρα
(118 Αξιολογήσεις)
5.3
(37 Αξιολογήσεις)
5.1
FineIdeas

Content Writer To Join Our Team!!! Since 2012, almost from 8 years I am managing academic writing tasks successfully. I am working with my friends from different backgrounds, it means I can manage wide range of projec Περισσότερα

$10 USD σε 1 μέρα
(80 Αξιολογήσεις)
5.3
InoovativeThink

Content Writer To Join Our Team!!! I am a Professional writer with 3 years of experience. I assure you I will do my upmost best to meet your requirements. I've written over 500 projects in the last 3 months for satisf Περισσότερα

$10 USD σε 1 μέρα
(28 Αξιολογήσεις)
4.6
gabrieljcs

I HAVE READ THE PROJECT DETAILS AND UNDERSTAND THEM I want to collaborate with you! I am currently pursuing a BA Anthropology in France. Moreover, I already have some experience as a freelance translator, proofreader a Περισσότερα

$10 USD σε 1 μέρα
(17 Αξιολογήσεις)
4.6
sikandarbhangar

"I HAVE READ THE PROJECT DETAILS AND UNDERSTAND THEM" I am an experienced writer. I will always provide the finest quality of work. I have written plenty of articles, books and assignments for various clients. I wi Περισσότερα

$10 USD σε 7 μέρες
(46 Αξιολογήσεις)
4.6
HelpingLab

Content Writer To Join Our Team!!! I am an academic expert who can help you with your solutions like; Case Studies, Summaries, Reports, Thesis & Dissertations, and Online Exams and Courses in almost every language. I Περισσότερα

$10 USD σε 1 μέρα
(42 Αξιολογήσεις)
4.2
anamikakhatri001

Greetings for the day! Hi, I HAVE READ THE PROJECT DETAILS AND UNDERSTAND THEM I am working as a content writer for the past 5 years and I will be able to offer services on daily basis. For showcasing my skill I can sh Περισσότερα

$10 USD σε 1 μέρα
(33 Αξιολογήσεις)
4.2