Κλειστό

Content creator

Hi All,

I'm looking for someone to help me with content creation for five accounts each week. I want you to work help with locating healthy food receipes for kids, fun activities to do and sport excerises between the ages of 1 to 6.

Thank you,

Jordan

Ικανότητες: Επανασυγγραφή Άρθρου, Article Writing, Copywriting, Ghostwriting, Social Media Management

Περισσότερα: content creator software, content creator job, content creator description, what is a digital content creator, content creator app, famous content creators, content creator instagram, content creator website, free website content creator, free unique content creator, vista print content creator, compelling content creator, free version ultimate content creator, apa table content creator, website content creator, moodle content creator, free digital signage content creator powerpoint, legit content creator, flash elearning content creator, joomla excel content creator

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) United Kingdom

Ταυτότητα Εργασίας: #17278644

34 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο £106 για αυτή τη δουλειά

mercymathews

Hi, My name is Mercy Mathews and I have over a decade of copywriting experience. Not only do I love writing but I'm a stay-at-home mom of three so I know exactly what this age group will find interesting! Having Περισσότερα

£50 GBP σε 7 μέρες
(1222 Αξιολογήσεις)
8.3
saniafashion1

Hi, Morgan here, a full-time freelance writer with years of experience in professional writing. I’ve read your job description and it truly boosts interest. I’m sure I can offer you the high quality blogs and articles Περισσότερα

£145 GBP σε 3 μέρες
(486 Αξιολογήσεις)
8.1
mohds2

Hello, My bid is for Quality content Unlimited Revisions and 100% Copyscape FREE. Check My Profile Samples, Also I can give you many more samples, kindly request. I respect my deadlines and always try to Περισσότερα

£33 GBP σε 2 μέρες
(1428 Αξιολογήσεις)
8.4
writingspirit

I have a lot of experience regarding content and article writing, whilst having a thorough understanding of SEO, which exponentially increased the reader base. I have written praiseworthy content for blogs for many of Περισσότερα

£72 GBP σε 8 μέρες
(1088 Αξιολογήσεις)
8.0
elexon

Dear Employer, You have specified that you need content. I offer original, effective and consistent writing that is grammatically accurate and engaging for the reader while enhancing your brand and values at all times Περισσότερα

£150 GBP σε 3 μέρες
(205 Αξιολογήσεις)
7.0
voblat

This is Mark Bishop. I have applied for your project named content creator. In the project description, you have requested to write a content writing. Captivating your target audience with words is my ultimate goal. Περισσότερα

£138 GBP σε 4 μέρες
(122 Αξιολογήσεις)
6.8
£150 GBP σε 3 μέρες
(97 Αξιολογήσεις)
6.7
MikeD21

Hello, this is Mike here. I have just read your project description. You need to write content. I am fully committed to producing quality results and delivering unique content that makes you stand out from your compet Περισσότερα

£30 GBP σε 3 μέρες
(82 Αξιολογήσεις)
6.2
Kiruirobert

Hi there. I have read through your project and as a proficient research writer in the field, I am the best candidate to deliver top-notch work for you. Do hire me for a fruitful engagement. Regards

£50 GBP σε 3 μέρες
(119 Αξιολογήσεις)
6.4
nysourceinc01

Hi there, I understand you need healthy food receipes for kids articles written. As an experienced writer of multiple articles on various subjects, I can present to you a well-researched article that is 100% origin Περισσότερα

£150 GBP σε 3 μέρες
(115 Αξιολογήσεις)
6.5
Dorthy24

"Hello, The priority of content created for the purposes of online marketing should be to completely encapsulate the reader's attention. The experience which I have accrued through many years of Internet Marketing has Περισσότερα

£30 GBP σε 3 μέρες
(98 Αξιολογήσεις)
6.3
CreativeWriter20

Hi, I will provide you with thorough, well-researched writing. I am very detail-oriented and will ensure that my work is free of mistakes. I am familiar with working in a face-paced, deadline-driven environment and wi Περισσότερα

£150 GBP σε 3 μέρες
(34 Αξιολογήσεις)
6.0
Devizz

"Hello, More than half of the world’s population using the Internet, it’s reasonable to assume that your company’s website is now the primary source of information for current customers, prospective buyers, and anyone Περισσότερα

£40 GBP σε 3 μέρες
(55 Αξιολογήσεις)
5.9
LOSPOS77

Hi, My proposal is in regards to writing content in healthy food recipes. I'll be using my own experience of last 5 years and relevant skills to come up with the desired results for your task of writing. My re Περισσότερα

£150 GBP σε 3 μέρες
(40 Αξιολογήσεις)
5.8
kaithjames1219

Hi there I Kaith a dedicated freelancer from USA serving the freelance community for best quality with dedication. If you're looking for a blog or article feature on your website I can help you with that! I can help yo Περισσότερα

£100 GBP σε 3 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
5.2
£150 GBP σε 3 μέρες
(63 Αξιολογήσεις)
5.0
writer360

Hi, I can help you with content creation for the required accounts each week. I help locating healthy food recipes for kids, fun activities and sport exercises to your target segment. Please let me know the available Περισσότερα

£222 GBP σε 3 μέρες
(82 Αξιολογήσεις)
5.1
zohaab85

Hi there, I’d like to be considered for your writing position related to writing a unique content I am a qualified writer with the desired skills to ensure the quality of work as expected. I have a relevant knowl Περισσότερα

£70 GBP σε 2 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
5.0
Mathenam

"Hello, I have huge interest in a variety of writing and give care and consideration to each project on offer. My technical expertise is complemented by my passion and drive, particularly within business. I have grea Περισσότερα

£34 GBP σε 3 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
4.4
AgrawalVenu

Dear Hiring Manager, I have got your job posting and I’ve carefully gone through it. Therefore, I am very much interested to work in your project with all of your requirements. I am very proficient in English Gramma Περισσότερα

£88 GBP σε 1 μέρα
(32 Αξιολογήσεις)
4.3