Κλειστό

blog articles - open to bidding

my blog have so many articles, find some one help. IF your sample is good, you will get our company full business. my [REMOVED BY FREELANCER.COM ADMIN]

Ικανότητες: Επανασυγγραφή Άρθρου, Article Writing, Συγγραφή Αναφοράς, Έρευνα, Research Writing

Περισσότερα: read the case study "to bid or not to bid" on page 1011 and then answer the questions on page 1012., to bid or not to bid project management, bid no bid analysis matrix, bid no bid decision tree, to bid or not to bid case study, bid no bid decision making model, to bid or not to bid case study answers, what other factors should marvin and his team consider should they bid on the job

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 2 αξιολογήσεις ) GuangZhou, China

Ταυτότητα Εργασίας: #15524971

30 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο ¥1198 για αυτή τη δουλειά

¥1244 CNY σε 3 μέρες
(1667 Αξιολογήσεις)
9.0
RuchiBhargava1

Hi, I am thrilled to submit a bid for the content development of articles. I understand how using multicultural techniques and strategies to engage vast audiences can expand one’s customer base and create levels of Περισσότερα

¥2000 CNY σε 3 μέρες
(396 Αξιολογήσεις)
8.6
gregorybair

17Greetings! Thank you for the opportunity to work on this project. I have an extensive marketing expertise, and I have written more than 400 business marketing plans. I’m well-versed in current SEO/SEM/SMM protoc Περισσότερα

¥3608 CNY σε 15 μέρες
(202 Αξιολογήσεις)
8.5
Sadya

Hey, If you want your content to be original, creative, and unique then I can assure you the high-quality work enriched with creativity. My research skills are highly commendable and writing is my passion. I am very mu Περισσότερα

¥1178 CNY σε 3 μέρες
(658 Αξιολογήσεις)
8.1
¥1244 CNY σε 3 μέρες
(594 Αξιολογήσεις)
7.9
voblat

I will provide well researched, creative, original article writing that is grammatically accurate and engaging for the reader. I strive to provide a professional service and can meet tight deadlines. From the UK with Περισσότερα

¥1244 CNY σε 3 μέρες
(172 Αξιολογήσεις)
7.0
kyrl

A proposal has not yet been provided

¥280 CNY σε 2 μέρες
(133 Αξιολογήσεις)
6.8
TechnoWritesAcad

Do you need your blog writings to be handled by a professional writer? You just found me! I will deliver you high-quality blog articles without any kinds of issues. Just look at my previous sample. [login to view URL] Περισσότερα

¥290 CNY σε 6 μέρες
(265 Αξιολογήσεις)
6.8
MerryBrunner

Hi, Looking for a creative, easy-going and professional writer to meet all your writing needs and create compelling copies for your business website? I'm sure I can have you covered! Why me? -I can craft copy for an Περισσότερα

¥500 CNY σε 3 μέρες
(100 Αξιολογήσεις)
6.6
¥1244 CNY σε 3 μέρες
(196 Αξιολογήσεις)
6.7
OLIVEFER56

Hey, I am an Academic writer, with 2 years of experience with skills at graphic design and illustration. I read your project and I believe I can help you with this task. I have notable experience in writing contents fo Περισσότερα

¥2222 CNY σε 7 μέρες
(109 Αξιολογήσεις)
6.4
nativewriter1971

Hi There, I can write top quality & well researched blog articles for your project. I’m a NATIVE ENGLISH Speaker with 8+ years of experience in writing on various niches. Have a look on few of my previous writings: Περισσότερα

¥1244 CNY σε 3 μέρες
(71 Αξιολογήσεις)
6.2
pritom86

Hello, I'm well aware of what you're looking for since I have an experience of almost 2 years of work for my various clients on various niche. Hence, I firmly believe I'm tailor-made for this job. As running my own Περισσότερα

¥1244 CNY σε 3 μέρες
(40 Αξιολογήσεις)
5.9
¥1244 CNY σε 3 μέρες
(56 Αξιολογήσεις)
5.5
saladkapatta

Hi, I am a fast learning motivated individual who has over 5 years of writing experience. I have also developed an in-house team of writers over the years and hence can handle enormous amounts of work as well. Apart Περισσότερα

¥444 CNY σε 3 μέρες
(49 Αξιολογήσεις)
5.6
svsriyusvsriyu

Good writing can make or break your business. Let me help you find your voice. I have a B.A. in English and 5 years of experience as a writer, including copywriting, blogging, technical writing, sell sheets, and ma Περισσότερα

¥1244 CNY σε 3 μέρες
(84 Αξιολογήσεις)
5.7
Inamurrehman1985

I have CA background and professional freelancer and able to deliver you quality work, time commitment and professionalism. I am also able to deliver you something different from the rest.

¥900 CNY σε 3 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
4.5
Spidercontent1

Hello, I am a professional writer with clients in US, UK, UAE and Singapore. Having 10 plus years of working experience, and i have written more than 2000 articles on various niches. If given a chance, i assure to pro Περισσότερα

¥2222 CNY σε 10 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
4.1
timeappreciater

Hi there, I will write unique and exclusive articles. My articles are always unique. I will write on any topic you want. I will provide a unique sample. thank you

¥1244 CNY σε 3 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
3.8
AnjumJS

My bid is 290 CNY for 1 day. I can turn out 1500 words per day. I am an individual freelancer. I do not delegate my work to anyone. My content will be engaging, informative, fun to read, 100% original, plagiarism-free Περισσότερα

¥290 CNY σε 1 μέρα
(7 Αξιολογήσεις)
3.4