Ολοκληρωμένο

Articles for an online "magazine"

Needed: Six articles related to fashion for US millennials (both male and female)

All articles should be 700 to 800 words

Should follow AP style

Should be engaging, light, positive and "aspirational"

Please be prepared to show three writing samples and have six article titles in mind. I will contact via messaging here the writers I'd like to know more about.

These articles are expected to go live on Oct. 17, therefore, they shouldn't pertain to anything happening "today".

Ικανότητες: Article Writing, Συγγραφή Βιβλίων, Δελτία Τύπου, Περιγραφή Προϊόντων, Σύντομες Ιστορίες

Περισσότερα: time magazine covers, newsweek magazine, time magazine cover this week, new york times magazine cover, school magazine article, magazine article format, magazine art, new york times magazine archive, blog writers needed for an online magazine, online magazine articles food, writers online magazine needed, online magazine writers needed, write articles online magazine, related articles online shopping, magazine articles online wanted magazine, magazine needed beauty articles writers, online magazine articles, needed online magazine, online magazine writer needed, articles needed per article

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 25 αξιολογήσεις ) Springfield, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #15314644

Ανατέθηκε στον:

freedom321

I am an experienced content writer (expertise expressed in resume) with over 10 years experience. I guarantee the articles provided you will be of the highest quality. Relevant Skills and Experience I am a professiona Περισσότερα

$180 USD σε 2 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.2

18 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $193 για αυτή τη δουλειά

revival786

Hi, I am a professional writer. I am highly interested in your project. Please PM to discuss. Samples available upon request. Revival My Portfolio & Reviews: https://www.freelancer.com/u/revival786 Stay tuned, I'm s Περισσότερα

$180 USD σε 3 μέρες
(217 Αξιολογήσεις)
6.9
nysourceinc01

Hi, Are you looking for an expert blog article writer? I like to work together on something that needs a creative and personable twist. Regards Brandon Relevant Skills and Experience Blog writing, Ghost writing, E-boo Περισσότερα

$200 USD σε 7 μέρες
(94 Αξιολογήσεις)
6.3
ColbySlater

"If you need articles, you need an experienced writer who can incorporate impeccable grammar, exemplary content, and enticing phrases to create an interesting and informative piece that draws in your target audience. I Περισσότερα

$180 USD σε 5 μέρες
(78 Αξιολογήσεις)
6.3
Jamesfranklin24

Hello, I read through the job details carefully and it's doable for me. Article writing is a skill which needs to be practiced. Relevant Skills and Experience I'm well experienced in this field of writing fashion rela Περισσότερα

$180 USD σε 3 μέρες
(33 Αξιολογήσεις)
6.2
Zestures

Dear Hiring Manager,  Looking for a best writer for your work? well, you've arrived on a perfect proposal. Being a platinum level ezine author and a top level fiverr articles seller i assure you the quality would be t Περισσότερα

$188 USD σε 1 μέρα
(29 Αξιολογήσεις)
5.5
digitalwebinfo17

Being a Content/Creative Writer with more than seven years of experience, I am totally dedicated to providing top quality content services to all my clients as expeditiously as possible. Relevant Skills and Experience Περισσότερα

$200 USD σε 10 μέρες
(83 Αξιολογήσεις)
5.4
LynneAnderson

Hey, i am Australian born professional writer worked with various Native clients and delivered high-quality work. I focus on creating the best content possible. Relevant Skills and Experience I'm a capable and profess Περισσότερα

$180 USD σε 2 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
4.6
$250 USD σε 10 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
4.3
neilmathew85

I would love to help with this. I'm mobile right now, but message me so I can provide samples in an hour or so.

$200 USD σε 1 μέρα
(19 Αξιολογήσεις)
4.4
SolutionShoppe

Hi, Greetings from India. We have an excellent pool of writers with us and we ensure top notch quality within a stipulated deadline. Here are 2 samples: [login to view URL] [login to view URL] Relevant Skills an Περισσότερα

$180 USD σε 10 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
4.0
uuusi

Dear customer, this is Usama professionally trained and have completed many projects with a lot of happy clients. I believe in quality. I also can provide you TURNITIN PLAGIARISM CHECK REPORT. Thanks Relevant Skills Περισσότερα

$200 USD σε 10 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
3.8
$180 USD σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.1
seemdeep1407

Article writing Relevant Skills and Experience Writing Proposed Milestones $200 USD - Article writing

$200 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
aashus

Hello, Myself Baljinder and i have 5+ year experience of content writing. I have written many articles on many of topics and i am sure that i can provide you error free and plagiarism articles. Relevant Skills and Ex Περισσότερα

$180 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
kha56239956ba466

Am a content writer and i can do this for you Relevant Skills and Experience Content writing Proposed Milestones $200 USD - Article writing

$200 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$200 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Bramed

the project and the work for article writing will complete as per requirement Relevant Skills and Experience teaching and writing article is my skill Proposed Milestones $200 USD - task will finish in stipulated peri Περισσότερα

$200 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0