Ακυρώθηκε

Article Editing and Proofreading [Native English]

Ανατέθηκε στον:

                          cynthiatsaou
                        's Profile Picture"                          >
                        </a>
                      </figure>
                    </div>
                    <div class=
cynthiatsaou

Hello, I'm interested in proofreading your Amazon content for you. I am a native English speaker from the U.S.A. with 10 years of legal secretarial experience. In addition, I have been teaching English in Greece for Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(57 Αξιολογήσεις)
5.8

37 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $88 για αυτή τη δουλειά

RuchiBhargava1

Hi, I am thrilled to submit a bid for the proofreading and editing of articles. I understand that having a second set of eyes running through your documents allows you to be able to find mistakes that are hard to sp Περισσότερα

$90 USD σε 4 μέρες
(412 Αξιολογήσεις)
8.6
Audreyvr

I am a native speaker of English with about 12 years of experience in the area of proofreading / copy editing. I have been working via Freelancer for three and a half years and I am also currently the copy editor for s Περισσότερα

$80 USD σε 3 μέρες
(320 Αξιολογήσεις)
7.3
$35 USD σε 1 μέρα
(138 Αξιολογήσεις)
6.7
sandrassamaniego

I am an experienced writer and editor. I've been in this industry for 7 years now. I have a vast experience in editing websites as I have handled more than 15 websites throughout the course of my career. Some of the we Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(106 Αξιολογήσεις)
6.1
LeahAnson

I am an organized, experienced professional with more than fifteen years of experience. I have held titles such as Publishing Assistant, Administrative Assistant, Office Administrator, Insurance Administrator, and Grap Περισσότερα

$83 USD σε 3 μέρες
(67 Αξιολογήσεις)
6.0
sixpl

Hello, Hope you are doing great!! As per your given requirement you need to proofread an article.I am a professional and passionate content writing expert with more than 7 years of experience in it. I have completed Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(52 Αξιολογήσεις)
5.6
stephproofs

I'm a proofreader and native English speaker from the US. A lot of the work I do is with documents that have been translated from other languages, or which have been written by someone who has English as a second lang Περισσότερα

$83 USD σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
4.8
citijayamala

1. I am an expert in article editing and proofreading. 2. Also an expert in Academic writing, research reports, essays and advance essays, dissertations. 3. Your project will be delivered on time with high standa Περισσότερα

$80 USD σε 3 μέρες
(40 Αξιολογήσεις)
5.2
Morikaithor

Hi, I'm an experienced proofreader and editor. I can do your task. I charge about 20USD/1000 words if that fits you. I'm looking forward to work with you. Maxime

$155 USD σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.0
dalipkanwar7

Hello, I read your project description carefully and I can provide you with the best quality content. With 7+ years of experience, I can provide you content according to your requirements with very attractive and u Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
4.5
creativewritrs

Good writing can make or break your business. Let me help you find your voice. I have a Master's in Science, Health and Environmental Reporting and 5 years of experience as a writer, including copywriting, blogging Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
3.9
Tinorey37

Warm greetings to you Dear sir/madam I have read your project description and it seems the task at hand is right up my alley- it's my forte so to speak. I have experience writing and editing for professionals like y Περισσότερα

$88 USD σε 1 μέρα
(8 Αξιολογήσεις)
3.6
marsdove

There is never a good write without excellent grammar and sentence construction; this is why it is essential to ensure that an expert handle your editing need for you. It is in this view that I have decided to show my Περισσότερα

$55 USD σε 2 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
4.0
Deepanshuv

Hi, I will proofread the articles and remove all errors from them to improve the overall quality of the articles.

$50 USD σε 3 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
2.7
Bigtam001

I am an editor, proofreader and features writer with years of experience on all kinds of media, including national daily and weekly newspapers. Also an award-winning novelist and successful ghost writer. I respect dead Περισσότερα

$155 USD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
1.9
NorrynGloria

Thank you for sharing your job opportunity. I am a passionate writer that is able to either create a new and fresh article on multiple topics/niches or edit an already existing article. I pay extra attention to detai Περισσότερα

$222 USD σε 4 μέρες
(1 Κριτική)
1.4
elengel22

Hi there, I would love to do this job for you. I am an experienced writer, editor and proofreader. I am currently working as an editor for an Italian newspaper. I am the perfect candidate for this job because I am pas Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
1.2
SachinM680

Hi there, I could absolutely help you with your project. To be clear I am not here to waste your time nor mine and I understand the job's seriousness. I have a masterful command of the English language, and can do this Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
0.5
$222 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
carinahilmar

Hello, I am interested to help you with this project. I am experienced in proof-reading and editing. I have a Bachelors Degree in English and have done a lot of work in this area. How many articles would you li Περισσότερα

$222 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0