Κλειστό

Academic Assigment - 28/03/2018 14:33 EDT

36 freelancers κάνουν προσφορά κατά μέσο όρο €15/ώρα για αυτή τη δουλειά

desource2012

Hello there, you have any document of any kind any kind you need it translated to a certain language ,then we are your best opinion. with best regards.

€16 EUR / ώρα
(898 Αξιολογήσεις)
8.5
Zulucorp

Hello, I am an expert in this field and i will deliver high grade work , original and delivered on time. welcome

€16 EUR / ώρα
(753 Αξιολογήσεις)
7.8
€16 EUR / ώρα
(672 Αξιολογήσεις)
7.6
crispwriter

Academic Assignment I have read your requirement, I’m best for this job, send me text so that we can discuss further.

€16 EUR / ώρα
(326 Αξιολογήσεις)
7.6
RafNancy

Being an experienced academic writer and well researcher. I am 100% confident I can do this project perfectly. I have already written PhD and Masters Level Paper for UK and US Students and I can easily work on it. I am Περισσότερα

€16 EUR / ώρα
(487 Αξιολογήσεις)
7.5
€16 EUR / ώρα
(587 Αξιολογήσεις)
7.6
€20 EUR / ώρα
(413 Αξιολογήσεις)
7.7
charleslimnet

I possess exceptional research and report writing skills and experience. I have successfully completed over 3000 related projects and the responses are positively overwhelming as you can see from my reviews. In my 10 y Περισσότερα

€16 EUR / ώρα
(360 Αξιολογήσεις)
7.3
bkabubi

I am proficient in HARVARD, APA, MLA, IEEE, Chicago, Oxford styles plus any other writing styles and exposed in Article writing and Rewriting, Dissertations & Thesis writing, reports, case studies.

€16 EUR / ώρα
(624 Αξιολογήσεις)
7.4
engineerscarlett

I’d like to be considered for your writing position. I’m a strategic writer with a strong background developing academic content.

€12 EUR / ώρα
(152 Αξιολογήσεις)
6.1
€16 EUR / ώρα
(73 Αξιολογήσεις)
6.1
VirtualBrainInc

I have briefly read the description on research project. I will deliver as per the requirements however I need us to discuss for more clarity on the details, deadline and budget as well.

€16 EUR / ώρα
(97 Αξιολογήσεις)
6.4
iwebphpdeveloper

Hi, I am a seasoned writer with experience of writing a number of articles related to technology, business, finacne, marketing, and travel topics. Samples and links to the published articles can be provided. I am a Περισσότερα

€12 EUR / ώρα
(47 Αξιολογήσεις)
5.4
ashrafnauman

Hi, I can work for you on this project. You can contact me at any time to get my services. I will complete your work on time with your satisfaction guaranteed. Thanks.

€13 EUR / ώρα
(108 Αξιολογήσεις)
5.8
TechnoWritesAcad

Greetings! I'm a highly skilled writer with experience in the business, consulting and management sector. My talent for producing compelling and original creative content is enhanced by years of experience. Περισσότερα

€12 EUR / ώρα
(96 Αξιολογήσεις)
5.6
souravmmc

Hello there, Experienced essay writer here, and I would like to get 15 per 1000 words. Please let me know. Regards.

€16 EUR / ώρα
(140 Αξιολογήσεις)
5.6
€16 EUR / ώρα
(65 Αξιολογήσεις)
5.5
liznyambura

with 4 years experience, I have taken a deeper insight on the project, and my skills & expertise complement necessity of the project

€16 EUR / ώρα
(74 Αξιολογήσεις)
5.8
writingstudio22

A proposal has not yet been provided

€16 EUR / ώρα
(49 Αξιολογήσεις)
5.2
€16 EUR / ώρα
(31 Αξιολογήσεις)
4.9