Ανοιχτό

Writer needed

49 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $113 για αυτή τη δουλειά

topacademics

Hi , I will provide you quality work of article writing. I am a PhD writer with 10 years of experience. I have worked on several similar projects of writing, and can deliver professional 1200-1500 words to tight deadli Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(491 Αξιολογήσεις)
7.9
(56 Αξιολογήσεις)
6.9
moizdzo3l

Hello, I would like to be considered for the job post of writing content on topics to do with lifting equipment and heavy items. I will provide you with the SEO content that will result in articulating your brand va Περισσότερα

$130 USD σε 7 μέρες
(174 Αξιολογήσεις)
7.4
(129 Αξιολογήσεις)
7.2
Kiruirobert

Hi there. I am a proficient technical writer with knowledge and experience in technical writing. I have read through your assignment brief, and given my expertise in the field, I can deliver an excellent work within yo Περισσότερα

$100 USD σε 2 μέρες
(148 Αξιολογήσεις)
6.9
assignsolver

1,200 to 1,500 words I have read and understood all your initial requirements, and I feel, I would be the best choice for this project, I have more than 10 years of working experience in the industry. I am producing q Περισσότερα

$100 USD σε 1 μέρα
(177 Αξιολογήσεις)
6.5
shish1992

Hi! Hope you are doing great. I can help you in this project. Please send me a message to discuss more. I am available to start working on the project immediately

$115 USD σε 7 μέρες
(107 Αξιολογήσεις)
6.1
racheljackobson

Hi, I would love to brew fresh and compelling articles for you I have tons of experience in content writing and assure you that the produced copies would be engaging, keyword driven, SEO optimized whilst generating tr Περισσότερα

$120 USD σε 5 μέρες
(93 Αξιολογήσεις)
6.1
mungamichael

I am specialized in technical Writing with more than 5 years of experience. Your project involves an extra layer of creativity and writing which is the part of my passion. You can check my Sample work here; https://www Περισσότερα

$100 USD σε 2 μέρες
(76 Αξιολογήσεις)
5.9
Writerollogy

I assure you to accomplish your task within time with Least prices, I have 6-7 years of experience in a vast range of exceptional areas, Please check my profile and previous reviews by various employers is the greatest Περισσότερα

$115 USD σε 7 μέρες
(109 Αξιολογήσεις)
5.7
Maclavin

Looking for a reliable content writer? Hello, I am an experinced content writer with over 7 years,I assure you of high-quality work, plagiarism-free, instructions followed and on-time delivery. I am interested to hear Περισσότερα

$100 USD σε 2 μέρες
(117 Αξιολογήσεις)
6.0
atticusproofread

Hi I read your brief with interest and would like to work with you on this project. I am a native English speaker with a degree in English and a masters in creative writing. I have seven years' experience in writing hi Περισσότερα

$111 USD σε 1 μέρα
(14 Αξιολογήσεις)
4.6
writerdesk4u

✅Hello there, I saw you have posted a project named "Writer needed....". I am interested in your project. I received a Ph.D. in Business Major from Australian Catholic University, Australia. I create all kinds of Artic Περισσότερα

$130 USD σε 7 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
4.7
tmoi06

Hello Sir/Madam, Ever wanted to know what makes your reader’s tick? I can help you craft sizzling content that addresses their fears, appreciate their desires, and fulfill their dreams. :: What Can I DO :: ********** Περισσότερα

$100 USD σε 30 μέρες
(106 Αξιολογήσεις)
4.8
feinyambati

Hi. I can confirm to you that I am fully conversant with all the requirements of this task descriptions. I am a professional blogger. I can write content and article on any topic given. I will make sure to increases tr Περισσότερα

$115 USD σε 7 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
3.5
mercymueni20

Hello, I am interested in writing technical articles for you. I am good at research, and as a Civil Engineer, I am not new to equipment. I pride myself in writing quality, error-free content. I am able to provide two a Περισσότερα

$130 USD σε 7 μέρες
(1 Κριτική)
2.9
wordprofs

Hello, I am interested in working with you for writing articles with you. I am working with Word Profs and working with them since five years. My experience is rich in all kinds of writing style i.e. article writing Περισσότερα

$100 USD σε 7 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.0
Ilarmisin

Hi, I can write '2' 1,200 to 1,500 words of high quality articles on topics relating to lifting equipment and heavy items on a monthly basis. What are the topics for the articles? When is your deadline? Please kindl Περισσότερα

$100 USD σε 1 μέρα
(8 Αξιολογήσεις)
2.5
jeffdesouza19

Hello, I'm quite thrilled to be placing my bid on your project. It would be a pleasure to work with you. I can help curate excellent technical content on lifting equipment and heavy items. I assure you that the article Περισσότερα

$100 USD σε 7 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.6
wordowings

Hello, I'd prefer to be considered for your composing position. I'm a key essayist with a solid foundation creating on the web content, including blog entries, online life posts, articles, public statements, and other Περισσότερα

$100 USD σε 2 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.4