Ακυρώθηκε

Hire an Article Rewriter

Looking for a writer who has an interest in hip hop music and entertainment. Job requires research of artists and staying on top of entertainment.

Nothing huge, maybe around 300- 500 words.

Ικανότητες: Επανασυγγραφή Άρθρου, Μουσική

Περισσότερα: easy article rewriter, re-writing jobs, best article spinner software, article rewriting service, article rewriting jobs, upwork freelancer, article rewriting meaning, upwork types of accounts, hire article blog writer, hire article writer, hire article writer blog, looking writer article, hire article writer product review, looking article rewriter, article rewriter 500 5000 words time

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Australia

Ταυτότητα Εργασίας: #14924236

16 freelancers are bidding on average $44 for this job

$35 AUD σε 2 μέρες
(191 Αξιολογήσεις)
7.0
coolwriter30

Proposed Milestones $40 AUD - d

$40 AUD σε 3 μέρες
(234 Αξιολογήσεις)
7.0
DdHardy

I offer original, effective and consistent writing that is grammatically accurate and engaging for the reader while enhancing your brand and values at all times using a natural, unforced style. Relevant Skills and Exp Περισσότερα

$50 AUD σε 3 μέρες
(75 Αξιολογήσεις)
6.4
CreativeWords89

I will provide well researched, creative, original article writing that is grammatically accurate and engaging for the reader. I strive to provide a professional service and can meet tight deadlines. Relevant Skills a Περισσότερα

$45 AUD σε 3 μέρες
(88 Αξιολογήσεις)
6.2
ExquisiteWords93

"I am a highly professional and extremely experienced freelance writer, who is 100% committed to providing you with the best experience. I can adapt my tone and style to fit any brief or audience. " Relevant Skills a Περισσότερα

$35 AUD σε 3 μέρες
(33 Αξιολογήσεις)
5.8
$60 AUD σε 3 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
5.2
amiablewriter

Hi I would be very pleased to assist you to write the articles. You can can check my reviews and my portfolios. With me, your work will be free from plagiarism. Relevant Skills and Experience Writing Proposed Milest Περισσότερα

$30 AUD σε 1 μέρα
(37 Αξιολογήσεις)
5.0
$30 AUD σε 3 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
4.5
PhDWriting

I offer well researched, creative and engaging writing that delivers your goals. Professional at all times, my service produces the highest quality outcomes for your project, on time, every time. Relevant Skills and E Περισσότερα

$45 AUD σε 3 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
4.2
Drynoch

I deliver engaging, grammatically correct and informative writing that delivers the results your project needs. High quality, well researched writing delivered on time every time. Relevant Skills and Experience I am a Περισσότερα

$30 AUD σε 3 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
4.0
$60 AUD σε 3 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
4.0
$70 AUD σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.1
$40 AUD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.4
$60 AUD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
3.4
$30 AUD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.2
$50 AUD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
0.7