Σε Εξέλιξη

I would like to hire an Arduino Engineer

Ανατέθηκε στον/στην:

mechatronicsengr

Hi, I hope you are doing well. I have expertise in Arduino based projects. I have understood your project requirements and I can execute it in less possible time. Looking Forward, Khawaja

$140 AUD σε 3 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.7

18 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $111 γι' αυτή τη δουλειά

sagradoamicus

A proposal has not yet been provided

$105 AUD σε 2 μέρες
(54 Αξιολογήσεις)
6.5
ahmedmohamed85

A proposal has not yet been provided

$111 AUD σε 5 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
4.6
oobretenov

tell me more about the project. . . . . .

$155 AUD σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.2
Manux25

A proposal has not yet been provided

$50 AUD σε 3 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
3.7
dennuar

Hello! I am interested in your offer! I have experience in programming (over 10 years) for power electronics with microprocessors PIC (microchip), AVR (ATMEL), STM32 (STeleсtronics) and Arduino's. I recently registe Περισσότερα

$50 AUD σε 1 μέρα
(14 Αξιολογήσεις)
3.8
Sigun

Hello Sir, Could you share me more information about your work. Do you need PCB or just use breadboard for that.? If you are okay with me, lets discuss more. Regards.

$111 AUD σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.0
ircrashed

Hello I have got your job posting “I would like to hire an Arduino Engineer” and I am very much interested to work in your project. I am a circuit designer and have more than 5 years experience of working with th Περισσότερα

$50 AUD σε 2 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.5
andualemtad

Hi, I am a PhD student in Robotics area.i have an experience in programming an arduino to control with Blynk App.

$166 AUD σε 3 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
2.5
SusantaMinz

I have been associated and doing Arduino projects for a year. I think i can help you out in this project and kindly tell me your project so that we can work on. Feel free to contact/message me..

$55 AUD σε 5 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
1.1
TheUnCableGuys

I have the boards in stock. I have used blynk before. Pay half now, and half when I send final code. Cheers, Eric

$111 AUD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rajudp

hello, i am good in embedded designs and programming , i can do the project in time the time given is a max limit but before that i can give a full tested code with pin connections for arduino i will be testing Περισσότερα

$100 AUD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$155 AUD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Sujitth

Hello, Greetings. If slected I can deliver the project in 10 days (negotiable) time. BTW which Arduino board you're planing to use? Looking forward to work with you. Best Regards, Sujith.

$166 AUD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Nithukanth

hi Sir i have gone trough Your project Description and iam very mach interested in doing your project. iam sure i'll exceed your expectation...

$88 AUD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
krunalbhongade

Hi Raj, I am Krunal from India. Hope you are doing well these days. I have great experience on developing embedded devices. I have mostly worked with Arduino and using my own designed Arduino devices, I have done Περισσότερα

$50 AUD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
hezronk

i want to see your project done and successful and on time with best outcome

$222 AUD σε 28 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
shlomoneuberger

I made a project similar to this one few years back but without the Blynk app. When I did the project Iused my own app and used HC-06 (bluetooth to UART). I'm well known using the Ultra Sonic devices and did my time Περισσότερα

$111 AUD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
saumyadip

100% error free project and work as far direction guaranteed I have Working in the Electronics Industry And Working with Embedded System for years of Experience and IOT with Arduino , Intel ,R3-pi ... Sir I would Like Περισσότερα

$155 AUD σε 8 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0