Κλειστό

GPS tracking SIM808

I worked on GPS tracking system using sim808. I transferred gps data from sim808 to android app serial terminal through bluetooth. I used external antenna with it. When I use external antenna i found that GPS module starts giving same date,time,location. It keep on giving same data after 5-10 minutes. I used to give CGNSINF command after 15 seconds. So i need solution for it. I am sharing my code and output.

Δεξιότητες: Arduino, GPS

Δείτε περισσότερα: sim808 gprs at commands, sim808 pinout, sim808 at commands, sim808 gps arduino code, sim808 datasheet, sim808 arduino code, sim808 gps at commands, sim808 module, windows mobile real time gps tracking, blackberry gps tracking real time free, real time gps tracking photo logging, free real time gps tracking blackberry, real time gps tracking samsung mobile, real time gps tracking linux, real time gps tracking lenovo

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 1 αξιολόγηση ) Chandigarh, India

ID Εργασίας: #14942885

14 freelancers are bidding on average ₹12783 for this job

₹10000 INR σε 3 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
5.2
₹7777 INR σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.9
sajjadahmed19

A proposal has not yet been provided

₹9900 INR σε 3 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.9
rojuwon1222

hi I have many experiences about GPS tracking SIM808 Stay tuned, I'm still working on this proposal.

₹27777 INR σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.7
monillo

Hi I had just the same problem. I can help you fix it. Habilidades y experiencia relevante GPS, Arduino Htos propuestos ₹12500 INR - Happy with fast GPS response

₹2250 INR σε 0 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
2.7
DineshLSonkusare

I am interested to do this Project. I have developed 20 plus android project which is available on play store. Relevant Skills and Experience Angular Js, Php, Android, ios, .net Proposed Milestones ₹12222 INR - Proje Περισσότερα

₹12222 INR σε 30 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
2.8
HaniServices

Hi How are you As i am new here but working on online plate forms from the last 7 years I worked alot related to your work Thanks Relevant Skills and Experience work Proposed Milestones ₹7777 INR - full

₹4937 INR σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.4
abdulbasitmirza

I am working on a sim808 project, I may help you.

₹6600 INR σε 7 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.2
₹7777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
nextrotek

We are 10 Members team with 8+ years of experience. Specialized in all sorts of Electrical and Electronics Automation. We design and Build Products in most efficient possible manner Our Services: * LabVIEW an Περισσότερα

₹11111 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
chvramakrishna

will provide sample code by Saturday. [url removed, login to view] Relevant Skills and Experience I am [url removed, login to view] from IIT Madras. I did GSM/GPS projects using Ardinuo. Please go through below link for more Περισσότερα

₹6666 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
jitendrabaraiya

A proposal has not yet been provided

₹27500 INR σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mmtrackers55

i my self is owner of MM Trackers [url removed, login to view] i can you readymade codes and crkt diagrams Relevant Skills and Experience more than 2 years experience in Vehicle Tracking systems Proposed Milestones ₹11111 INR Περισσότερα

₹11111 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rgvwp

Hello I have carefully gone through your job posting and got basic idea about your requirement. I am very much interested to work on your project. I have more than 10+ years of extensive working experience in your r Περισσότερα

₹33333 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0