Κλειστό

I would like to hire an App Developer

19 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο £3837 για αυτή τη δουλειά

Smart1902

Hi, I have just read the details regarding the project and interested in working for your project. Please share apk file and source code of android app. I have confident to complete this within specified time. Περισσότερα

£3000 GBP σε 30 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
6.4
DavidLiu80

Good day, sir how are you? I just double checked "I would like to hire an App Developer" and applied with my skills and experiences. your project makes me confident since I have been developing mobile application f Περισσότερα

£4000 GBP σε 30 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
6.1
aarvtech

Hello there, Greetings!! Happy to have your attention, if only for a brief second. I am much confident to do this job as I have more than 4+ years of strong experience in Android and iPhone App Development. Περισσότερα

£4123 GBP σε 30 μέρες
(1 Κριτική)
5.8
AleenaIlyas

Hello I have read what you exactly need. I would like to ask you a few questions. Please feel free to contact me anytime so we can have a detailed discussion and finalize our budget and timeline. I will deliver in best Περισσότερα

£4000 GBP σε 30 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
5.5
devexpertsteam

Hello, We are IT-Engineers with higher educations, having more than 15 years of experience, developing mobile applications using Apple native iOS SDK. The accompanying bid and the time estimation are tentative, a Περισσότερα

£5000 GBP σε 30 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
5.2
owebest

Hi Thanks for giving us the opportunity to propose for your project. I have reviewed your project description and unfortunately the details provided are too less. Please share complete details of your requirements Περισσότερα

£3000 GBP σε 30 μέρες
(1 Κριτική)
5.3
nimblechapps

Hello Sir, We are offshore App and Website development partners involve in this service since 2010. We are fulfilling the requirements of the developers from all across the globe. Currently our services are active i Περισσότερα

£3000 GBP σε 35 μέρες
(1 Κριτική)
4.9
jkphugat

Hello, Please share further specification required so we can assist you with detailed project plan of action. as I could bid a blind cost but it'll just create a time gap with long discussion and will give a wrong Περισσότερα

£4444 GBP σε 30 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
4.8
esolzsales


 Top Freelancer can make you understand what makes a product development best as we are working with Top Companies such as Photobucket, Samsung, Capital and many more Can we discuss in details before we start? We h Περισσότερα

£4444 GBP σε 30 μέρες
(1 Κριτική)
5.0
codetechservices

Hi , Our team have vast experience in Web Design and [login to view URL] are more concerned with providing best quality work and client satisfaction. We are working on lot of HTML5, CSS , cakePHP ,Javascript , different Περισσότερα

£3888 GBP σε 40 μέρες
(1 Κριτική)
0.4
phpMaestro

__Still waiting for FEEDBACK. Please feel free to discuss issues__ Hello, Greetings!! We have gone through your project requirement of an app developer to design & develop an app. We are delighted to inform yo Περισσότερα

£3298 GBP σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mmadi

Hi, Thanks for posting your requirement I Read Your Description Fully . We are Flowgica technologies for Web and mobile development. We can do this work quickly because we have done this types of work before and have Περισσότερα

£3000 GBP σε 36 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
infoisoft

Hi, We have studied your project requirements and we are enough confident about the same. About Us: - We are software development firm based in UK and India. - We have been working on Web, Mobile and Facebook Περισσότερα

£3000 GBP σε 25 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
dghq123

Hi there.. I have read your project details clearly and willing to do it for you... We are a group of experts Full Stack ANDROID | IOS developers and DESIGNERS... We had designed many Apps using Native tools and Hyd Περισσότερα

£4500 GBP σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
specialist77

Hello, I am a professional software developer expert in many IT fields but mostly in Microsoft technologies like C#, .NET, WPF/XAML, WinForms, WCF, EF, Linq, ASP.NET, ASP.NET MVC, MSSQL, SQLce even VB.NET, C/C+, Jav Περισσότερα

£5000 GBP σε 90 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
£5000 GBP σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
artraptors

Hi, I can do it easy. I am professional mobile app designer and developer with 5 years of international experience. Feel free to contact me as soon as you are ready to start so we can discuss details.

£3000 GBP σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
cheapgetcode

I can do [login to view URL] u need?

£3000 GBP σε 6 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
arhamsoftltd

Greetings, Kindly provide some more details about the apps , After complete analysis of the requirements , I will be able to estimate the cost and time frame of the project. After reviewing your requirements, I Περισσότερα

£4210 GBP σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0