Κλειστό

Hire an App Developer

12 freelancers are bidding on average R$2597 for this job

Beautistar

Dear, client. My number one priority is customer service and satisfaction! I have rich experience of several years in iOS and Android app development using Obj-C/Swift & Android. I have also experience with PHP, CSS Περισσότερα

R$1666 BRL σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
5.4
ping198041

How are you? I REALLY would like to work for you. I'm Soft developer and expert. I have rich development experience and have developed many apps. If you choose me, I will do my best for you. I already read your pr Περισσότερα

R$2631 BRL σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
5.5
R$1500 BRL σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
4.6
king18yat

In the bid amount, I shall provide website, android application, ios application with1 year complementary support . Thanks Yatin

R$1666 BRL σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
1.1
syedammadiqbal92

Hello, I have read your job description and also I am new to freelancer site but not new to freelancing. I am a software engineer working on programming since 2012. I have made a lot of websites on PHP,mySql,WordPre Περισσότερα

R$1666 BRL σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
usamashahid94

Greetings, This is to acknowledge the above proposal. We have expertise in responsive websites. We have a team of seasoned IT Professionals with expertise in Wordpress, Website Mock Ups, Angular, Angular 2, Περισσότερα

R$1666 BRL σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
avenir1

Offshore software application development company, Experts from India having range of Skills available in our In-house staff: Dedicated: Android Developer,Website Developer, ECommerce developer, PHP Developers, ASP.NET Περισσότερα

R$1666 BRL σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
R$1666 BRL σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
JinTaiZhe

Hi, dear. I have many experiences in working what you want. I have developed IPTV, Chat, Social, E-Commerce, OpenVPN, Payment, etc. I have a full experience of Mobile App(Android, iOS) and WebSite. I am using Codei Περισσότερα

R$2222 BRL σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
0.0
chamanladnun

Hello, Thanks for giving me an opportunity to place a bid. I, Chaman, am leading an expert of Mobile App Development, with more than 2+ years’ experience in the same domain; I have already developed apps on the Περισσότερα

R$1666 BRL σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
SRajpurohit

Hello there, Greetings! We have gone through the project requirement and are pretty sure to assist you to make application as we are a team of developers working on Mobile App development and API integration sin Περισσότερα

R$5670 BRL σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Codomotive

Hello Sir, We thank you to give us the opportunity to bid on your project. We are really interested to work on your project. I had a look on your requirement and I think we have exact skill set to effectively complet Περισσότερα

R$2000 BRL σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
aistechnolabs

Greetings, Thanks for the opportunity. AIS Technolabs (Expert Mobile Developers) is a dedicated team with over 5 years' experience and a strong workforce of 226+ Professionals.  Understanding: I have gone throu Περισσότερα

R$4639 BRL σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
WorkXpressPaaS

Hello! We are a US company with an established 15-year history developing custom cloud based applications for a diverse client list, ranging from small business to enterprise-level. At WorkXpress, our top concern i Περισσότερα

R$4639 BRL σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Titanium777

I make high-quality mobile applications at a reasonable price. I have 3 years experience in creating mobile applications. Portfolio can see on my page https://www.freelancer.com/u/Titanium777.html. I am ready to dis Περισσότερα

R$2000 BRL σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0