Κλειστό

Hire an App Developer

35 freelancers are bidding on average €16252 for this job

Beautistar

Dear, client. My number one priority is customer service and satisfaction! I have rich experience of several years in iOS and Android app development using Obj-C/Swift & Android. I have also experience with PHP, CSS Περισσότερα

€16666 EUR σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
5.4
PerfectlyCoding

Dear client, Thanks for your attention. I am android and iOS app, web server developer. I will like to work on your project and deliver the project. I have developed many applications involving various functionalit Περισσότερα

€16666 EUR σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
4.6
sharmarahulraman

I AM READY TO START WORK NOW. Hello , I am Programmer My expertise is within Android and IOs Application .I have more than 5 years experience in iOS and android. I do every project in time and proper client satisfac Περισσότερα

€16666 EUR σε 10 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
4.1
HalosysIndia

Hello, Thanks for sharing the job details here! #OBSERVATION: I have reviewed your requirements and I can understand that you are looking for an experienced iOS and Android app developer. We have a highly s Περισσότερα

€16756 EUR σε 10 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
2.6
tudiptechnology

Hi, Let me keep this really short as i am sure you would be swamped with the proposals . Herewith sharing some links for your reference: Android Applications • [url removed, login to view] ([url removed, login to view] Περισσότερα

€13333 EUR σε 60 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
2.6
aistechnolabs

Greetings, Thanks for the opportunity. AIS Technolabs (Expert Mobile Developers) is a dedicated team with over 5 years' experience and a strong workforce of 226+ Professionals.  Understanding: I have gone throu Περισσότερα

€10309 EUR σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
karmickinfo

7+ years of experience in software design and development with 4 in mobile / working in Android development #Strong knowledge of Android SDK, different versions of Android, and how to deal with different screen size Περισσότερα

€16666 EUR σε 90 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
inbs

Hi, Greetings, I wouldn't let you down at any point of work that I promise and willing to be responsible for UI/UX design, RESTFul Webservices API, JSon output implementation alongwith native android/ios developmen Περισσότερα

€15000 EUR σε 40 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
infoisoft

Hi, Please check more information about the app. About Us: - We have been working on mobile application development since last 8+ years. - We have developed more than 300+ apps in iOS, Android, Windows and Bl Περισσότερα

€10000 EUR σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mitss

hello we are more than 6 + year experienced programmer team & we provide you our best Quality App, beyond your desires with Long terms tech support & [url removed, login to view] provide me your IOS/Android Studeio app requirement Περισσότερα

€16666 EUR σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Neferius

Good Evening Sir Here is Michele Cimmino graduate in information technology freelancer from Italy and the owner of a small software enterprise: Lasting Dynamics. According to the principles of the software engineer Περισσότερα

€10000 EUR σε 60 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
zhandong0217

Dear, my client. Thank you for your job post. I read your job description in carefully. I am a professional and hard-working Android developer who has 5+ years experience. If you select me, I will promise following Περισσότερα

€15789 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
€16666 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
happymarli

Hi, The price of the app will depend on the details you provide. Why choose me? I make apps that help businesses reach their goals. As a Mobile Applications Developer with 5 years of experience in related fields, I Περισσότερα

€10309 EUR σε 50 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
leadconcept

Dear Sir, I would be happy to assign you a dedicated Mobile developer, so please initiate the chat to discuss further about your App project. My current bid is just a placeholder to submit the proposal, so please Περισσότερα

€16666 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Hariomtechnology

Hello, We are one of the best APPS DEVELOPMENT team on freelancer. We have more than 111+ Client Reviews (Feedbacks). Please check our profile here: http://www.freelancer.com/u/Hariomtechnology.html. Please see Περισσότερα

€10000 EUR σε 60 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
codesbyte

Hello, I would like to learn more about the application and the the development platform so I can share the estimated cost and the timeline for the desired solution. Please share when can we communicated as I hav Περισσότερα

€586180 EUR σε 120 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
nimblechapps

Hi there, Please provide a detail job description for your project so that we can allocate an appropriate developer with the right skills to your job. We would like to know for which technology you need a developer Περισσότερα

€10000 EUR σε 45 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
WorkXpressPaaS

Hello! We are a US company with an established 15-year history developing custom cloud based applications for a diverse client list, ranging from small business to enterprise-level. At WorkXpress, our top concern i Περισσότερα

€15463 EUR σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
TechyMonkey

Hi. We are ready to do this for you as per your requirement. You can check the reviews and can make out that we only do quality work. We are very sure that we will earn your 5 star review for this project. Looking for Περισσότερα

€10000 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0