Κλειστό

Hire an App Developer

16 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $822 για αυτή τη δουλειά

Beautistar

Dear, client. My number one priority is customer service and satisfaction! I have rich experience of several years in iOS and Android app development using Obj-C/Swift & Android. I have also experience with PHP, CSS Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(44 Αξιολογήσεις)
7.7
contact2phpsl

Greetings We have completed 120+ projects in iPhone/Android. Please interact with us .You can check my reviews on freelancer to get an idea of quality of my work. Please find a few samples of our work below: Περισσότερα

$500 USD σε 5 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
7.2
aarvtech

Hello there, Greetings!! Happy to have your attention, if only for a brief second. I am much confident to do this job as I have more than 4+ years of strong experience in Android and iPhone App Development. Περισσότερα

$773 USD σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
6.7
nimblechapps

Hello Sir, Kindly provide some more detail description about the project so that we can allocate a developer with an appropriate skill. And besides this we also would be able to provide you an accurate quote and tim Περισσότερα

$1500 USD σε 20 μέρες
(1 Κριτική)
4.9
aistechnolabs

Greetings, Thanks for the opportunity. AIS Technolabs (Expert Mobile Developers) is a dedicated team with over 5 years' experience and a strong workforce of 226+ Professionals.  Understanding: I have gone throu Περισσότερα

$2577 USD σε 30 μέρες
(1 Κριτική)
3.8
JinTaiZhe

Hi, dear. I have many experiences in working what you want. I have developed IPTV, Chat, Social, E-Commerce, OpenVPN, Payment, etc. I have a full experience of Mobile App(Android, iOS) and WebSite. I am using Codei Περισσότερα

$333 USD σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.6
happymarli

Hi, The price of the app will depend on the details you provide. Why choose me? I make apps that help businesses reach their goals. As a Mobile Applications Developer with 5 years of experience in related fields, I Περισσότερα

$721 USD σε 40 μέρες
(1 Κριτική)
1.0
litonstk79

Hello Friend! Thank you very much for your good Project! I already have reviewed your project and I am really interested to work with your project! As an expert worker I can assure you that I could complete your proj Περισσότερα

$250 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
endivesoftware

****Both Android and iOS experts with relevant experience**** Android: • (Taxi hailing app ) : [login to view URL] • ( ecommerce app ) : https://play.google. Περισσότερα

$1500 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
usmanmirza9

Hi, Please list the functionality/features that you need in your Mobile App & in which platform do you need to create your app, iOS or Android Recent Work: Android App: [login to view URL] Περισσότερα

$1000 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Shopify

I want to discuss this project with you further, let me know the best suitable time for you to schedule the meeting, Feel free to message me at any time, i used to be online 14 hrs in a day on this website so probably Περισσότερα

$773 USD σε 18 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
prashushinde9

Hello, I understood the initial scope of this project. Although i want to discuss further this job in order to prepare the final concept for this project. After Complete discussion over the call or in chat, i wi Περισσότερα

$773 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
phonedroidapps

Greetings, WE WILL DO THIS WORK AS PER YOUR REQUIREMENT AND EXPECTATIONS. With the experience of over 1600+ web development projects including ANDROID , iOS , WEBSITES , WEB APPLICATIONS AND SOFTWARES we are the fa Περισσότερα

$515 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
AmiTech003

AmiTech003 Web&Software Developer, MobileApp, ResposiveDesign I am a developer, web designer and computer programmer offering over 5+ years of experience on both client and server sides. I have advanced skills in P Περισσότερα

$388 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
getretoucher

How exactly the app will work? Can you please share a detailed requirement for the app? Would you like to have a word please? Thanks

$500 USD σε 21 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Titanium777

I make high-quality mobile applications at a reasonable price. I have 3 years experience in creating mobile applications. Portfolio can see on my page https://www.freelancer.com/u/Titanium777.html. I am ready to dis Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0