Κλειστό

Hire an App Developer

Δεξιότητες: App Developer

Δείτε περισσότερα: apple app developer hire, app developer london hire, app developer hire philippines, app developer hire near, app developer hire australia, facebook app developer hire, app developer hire, android app developer hire

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) United States

ID Εργασίας: #11797694

4 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $408 γι' αυτή τη δουλειά

Smart1902

Hi, I have just read the details regarding the project and interested in working for your project. I have confident to complete this within specified time. Please feel free to contact with me at anytime. Lo Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
6.1
TungHuynh99

Hello I have many project done with good review on Freelance/UpWork, you can check this in my profile, and i have 5 year exp in iPhone, Android, Mobile, and if i have chance to help you, i will try my best to finish Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.8
codetechservices

Hi , Our team have vast experience in Web Design and Development.We are more concerned with providing best quality work and client satisfaction. We are working on lot of HTML5, CSS , cakePHP ,Javascript , different Περισσότερα

$733 USD σε 30 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
0.4
nicholaswillia5

Experience is what you get when you didn't get what you wanted. And experience is often the most valuable thing you have to offer.” Your app needs not only to have code written for it to truly work it needs to have Περισσότερα

$400 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0