Ακυρώθηκε

Simple designer app for Bootstrap based UI

20 freelancers are bidding on average €659 for this job

meet2amitvw

Let's discuss more about project to finalize the proper scope with estimated cost and time so ping me over the freelancer chat.....I will share some demo as well for recent works if you want to check. You can also c Περισσότερα

€721 EUR σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
6.8
€315 EUR σε 10 μέρες
(34 Αξιολογήσεις)
5.9
contact2phpsl

Greetings Ready to discuss the project in detail and insure you to provide work as [url removed, login to view] check my reviews on freelancer to get an idea of quality of my work. Thanks Shiv

€500 EUR σε 4 μέρες
(50 Αξιολογήσεις)
5.5
a2ksoft

Hello We are full time offshore web design and development team with average resource experience of 4 to 14 years in Core PHP ,PHP CodeIgniter Web Framework , MYSQL, Jquery, JS, XHTML, CSS3, AngularJS, NodeJS Twitte Περισσότερα

€750 EUR σε 22 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
5.5
salienttemplates

Hi I am ready to do this project.I have experience in html/html5/xhtml/css/css3/javascript/php/Bootstrap responsive frame work/wordprss/magento/codeigniter .i have lot of experience in responsive website.i will provid Περισσότερα

€263 EUR σε 5 μέρες
(51 Αξιολογήσεις)
5.6
laxaar

Hi there, Thank you for sharing your requirement. We are a team of technocrats having 8+ years of experience in Web and Mobile design plus development. Talking about our expertise, we possess very good expertise Περισσότερα

€666 EUR σε 10 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
5.6
webbookstudio

Hello, my name is Victoria. I've got acquainted with Your description of the task, our devs can start the work soon as You need. However, we shall discuss about the requirements and functionalities in details Περισσότερα

€670 EUR σε 20 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
4.6
ludiac

Hi, We have reviewed the specs mentioned in the linked document and can design the UI of your apps as per your requirements. We have expert resources of Twitter B3 and can share our past work with you via chat. Περισσότερα

€500 EUR σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
4.0
AleenaIlyas

Hello, I have read what you exactly need, however I would like to ask you a few questions. I do work smart and do not rest until I get the job done. Please feel free to ping me anytime so we can have a detailed discus Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
3.7
AwaisChaudhry

Hello I have read what you exactly need. However, I would like to ask you a few questions. I do work in a smart way and do not rest until I get the job done. Please feel free to contact me anytime so we can have a deta Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
5.0
seekdeveloper

Hi, I have read your post and understood your requirement. I have great experience working on /Bootstrap/PHP/MySQL/HTML5/jQuery/Laravel/Wordpress/Magento/Joomla/Drupal/AngularJS/node.js/CSS3/Java/Python/Django/Ja Περισσότερα

€1030 EUR σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.3
mitss

hello i checked your given requirement details and as you want mobile responsive website. by using Angularjs, bootstrap,html5 with havascript responsive website. please provide me your website code and link and here c Περισσότερα

€1666 EUR σε 35 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.4
mrinal981

Hello, I have gone through 'onedrive' link and can create an Angular js application based on twitter bootstrap 3.0 => As the job specifications are vast so could we have a discussion over freelancer chat applicat Περισσότερα

€750 EUR σε 15 μέρες
(1 Κριτική)
3.2
rkwst

Dear Sir/Madam, We can start immediately RK Websoft Technologies is a software designing and development Team. We are having very experience, enthusiastic and talented team with more than 5 years of experience on .N Περισσότερα

€666 EUR σε 18 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.4
adeelaslam94

Hello Sir, I hope you are fine. Web development is my passion. I have 3 years of experience in the field of web development. Expertise in HTML 5, CSS 3 , PHP, MySQL, Java Script, JQuery, WordPress, Theme Customiz Περισσότερα

€500 EUR σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.4
phonedroidapps

Greetings, WE WILL DO THIS WORK AS PER YOUR REQUIREMENT AND EXPECTATIONS. With the experience of over 1600+ web development projects including ANDROID , iOS , WEBSITES , WEB APPLICATIONS AND SOFTWARES we are the fa Περισσότερα

€515 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
prashushinde9

Hello, I understood the initial scope of this project. Although i want to discuss further this job in order to prepare the final concept for this project. After Complete discussion over the call or in chat, i wi Περισσότερα

€773 EUR σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ronakkumarpatel7

Hello, Bootstrap expert here. My specialization is creating nice frontends: Twitter Bootstrap, PSD to HTML, HTML/ CSS, HAML/ SASS, LESS framework and JavaScript (backboneJS, nodeJS, angularJS) for web application Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
usamashahid94

Greetings, This is to acknowledge the above proposal. We have expertise in responsive websites, CSS Based Layouts with w3c validation. We have a team of seasoned IT Professionals with expertise in Wordpress Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
€666 EUR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0