Κλειστό

Write Auto for an Android Game (AutoIT)

4 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $384 για αυτή τη δουλειά

$370 MXN σε 1 μέρα
(7 Αξιολογήσεις)
5.1
myappsdevelopers

Hello Hiring Manager, Looking to Develop an App for your Business? We develop apps like (Uber/airbnb/upwork/kickstarter)
With 100% Customisable option according to your Business!! Relevant Skills and Experience Develo Περισσότερα

$425 MXN σε 15 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
4.1
$370 MXN σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
2.4
commercepundit

Hi There, I have read your requirements and I understood. We are a team of 250+ and you'll be glad to work with the certified web & mobile developers. Relevant Skills and Experience Android, iOS, Magento, Laravel, PH Περισσότερα

$370 MXN σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0