Κλειστό

Write an Android application

Functions of APP

- Ask anonymous questions, these then appear on a different display.

- vote, these then appear on a different display.

- Phone as microphone & Camera, these then appear on a different display.

the task:

Create a website where you can create a "space". Clients can log in using room names & password ". Users can ask Anonymous questions via smartphone, then it will show in the "space " on the website.

Also you can user your phone as a microphone or camera --> also shown on whe website.

For more Questions please write us.

Thank you !

Ικανότητες: Android, iPhone, Υπηρεσίες Δικτύου

Περισσότερα: how to write a letter to ask your academic teacher to change your combination and reasons for asking, write toolbar application android, call feedback application android mobile, bluetooth obex application android, anonymous js methods converts users typed upper case, prting application android, webex application android, soundboard application android, database application android, application android sip voip, start camera application android, simple database application android, porting iphone application android, timer application android, ask users data entry requirement pune

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Austria

Ταυτότητα Εργασίας: #11798495

25 freelancers are bidding on average €466 for this job

zhandong0217

Dear Client! I have read your project description in carefully. I am honest and hard working android developer. I have good experience of mobile app developing with more than 5+ years. I can finish your project as Περισσότερα

€500 EUR σε 3 μέρες
(97 Αξιολογήσεις)
8.1
xiaomingming

How are you? I am a Mobile App developer and have 5 years experience of program develop. also I have rich develop experience with XCode, Android studio, Eclipse, Xamarin,PHP Storm and have developed many apps . Περισσότερα

€377 EUR σε 3 μέρες
(80 Αξιολογήσεις)
7.8
monoLancer

Hello, How are you? I had read your job description and many interest. I check all tech problem via google,and known that i can do this project well. This project match with my skill and experience, i have fu Περισσότερα

€155 EUR σε 3 μέρες
(61 Αξιολογήσεις)
7.9
SevenStarInfo

Hello, We are happy to discuss our proposal with you. KEY POINTS THAT MAKE US DIFFER FROM OTHERS: ~ We have 5+ years of experiences in Unity 3D, Xcode, CoCoa 2d, Phonegap and major iOS and Android developement. ~ Περισσότερα

€1000 EUR σε 10 μέρες
(67 Αξιολογήσεις)
7.8
KESHAVINFOTECH

Hi Thanks for your valuable time. :-) Just reply with 'Yes' and We will come up with a. Detail project plan with our comments/queries. b. Best-feasible-real COST & TIMELINE Latest Apps : [login to view URL] Περισσότερα

€250 EUR σε 15 μέρες
(145 Αξιολογήσεις)
8.2
JoomlaVogue

Hello Sir, First of all, we would like to tell you how we will initialize the project with you Please have a look at our portfolio for Mobile App and Unity Game based projects: [login to view URL] Περισσότερα

€555 EUR σε 15 μέρες
(71 Αξιολογήσεις)
7.6
€2222 EUR σε 30 μέρες
(41 Αξιολογήσεις)
6.9
bondwp322

Hi, Dear Employer! How are you? I read your description carefully and understand your requirements fully. I am really interested in your project. I am 100% sure i can do this. Sure, I will support free bug fixin Περισσότερα

€155 EUR σε 3 μέρες
(54 Αξιολογήσεις)
6.7
shreeyait

Hello Sir, Hope you are fine there. We are having good experience with Mobile App projects and the reason we came across here to give the best output to your project with supreme quality. We have developed Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(31 Αξιολογήσεις)
6.7
WienFuJong

Hi Dear Employer, how are you? I Will Provide You Great And Perfect App To Lead You To The Success In Your Business As Well As Full Services. I saw your project description carefully and thought that your project was Περισσότερα

€147 EUR σε 3 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
6.7
mituld

Hi I work towards providing reliable, relevant and robust IT solutions at most competitive prices to my customers. I ensure 100% customer satisfaction so lets start Thanks

€515 EUR σε 15 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
5.8
€250 EUR σε 8 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
5.3
eagleblackdesign

Hello! We are a creative web/mobile development team with experience in creating custom apps with complex interfaces, web API integrated dashboards and 2d games. We can send you an example video with quick run through Περισσότερα

€700 EUR σε 14 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
4.8
BugHunters

web + android + iOS total cost 450euro advance 200 euro .after delivery the android 100 euro after iOS 100 euro and 50 euro after web

€500 EUR σε 10 μέρες
(85 Αξιολογήσεις)
5.3
freemanish

Hi, I have more than 3 yrs of experience in developing android application. Worked with Google Maps api for real time location sharing services(Used in apps like uber). Facebook, Twitter api integration is my expe Περισσότερα

€233 EUR σε 15 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
4.4
€155 EUR σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
4.0
meFreelancer247

I am 5+ years experienced in Mobile App (Android/iOS) developing and publishing applications in the respective stores and and Web Development (Ruby on Rails, WordPress, AngularJS, PHP, Javascript etc.). I have Περισσότερα

€250 EUR σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
0.7
kanikainc1

A proposal has not yet been provided

€150 EUR σε 20 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
0.4
MalikUsmanPUCIT

Hi , With more than 2 Years professional experience in in native Mobile App development for (Android/IOS) platforms. Good knowledge of methodology for implementing client/server solution using latest android/IOS SD Περισσότερα

€166 EUR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
€155 EUR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0