Κλειστό

Reading and Logging 200-260V voltage and current using raspberry pi zero W

26 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $787 για αυτή τη δουλειά

sagradoamicus

Hi i am experienced electronics engineer with more than 8 years of experience. I can do it for you I have completed a number of projects here. Please review my profile to see the feedback from my previous employers Περισσότερα

$844 AUD σε 10 μέρες
(245 Αξιολογήσεις)
7.9
hegazy

What is the current range and expected precision? I am looking forward to hearing from you soon. Best Regards.

$833 AUD σε 15 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
6.7
ched41

I have a lot of experience in development on the raspberry pi and other Linux based platforms. I have read the details of your job and I am able to get it done. Please contact me so that we can go over the details of y Περισσότερα

$666 AUD σε 10 μέρες
(37 Αξιολογήσεις)
6.4
xiaoqideng

Dear, Client. Thanks for your proposal. I did read your detail carefully. I am very interesting to your job. I am an expert and developer that have rich development experiences in many PCB design project with Ras Περισσότερα

$333 AUD σε 10 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
6.4
xiaonanwang

Hello. I am an excellent circuit, PCB and firmware engineer. I have good experience about your project. I have designed similar project with yours using voltage sense by op amp and current sensor(CT) with raspberry Περισσότερα

$555 AUD σε 5 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
6.0
alldevhw

Dear I have checked your job description I have many many experiences with SBC controlling. It is simple for me. I will complete your job in 3 days Let me know the details only. I will finish the task in a short t Περισσότερα

$555 AUD σε 10 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
6.0
SPARKtechBD

Real time experience on Raspberry Pi to build any kinds of digital device and IoT device to control hardware system and send sensors data to the web server. 15+ years of experience on Computer Language and Digital Περισσότερα

$1500 AUD σε 20 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
5.6
ranganathp

FREELANCER RECOMMENDED ------------------------------------------------------ Can help... I am an Expert in using Raspi with various sensors... Lets Start! Please start a Discussion with me and we can get started fr Περισσότερα

$4000 AUD σε 30 μέρες
(34 Αξιολογήσεις)
5.5
Manoj3050

Hi, I'm an electronic engineer with more than 5 years of experience in embedded systems development. I have good previous experience with developing systems with raspberry pi with developing shield PCB boards for rasp Περισσότερα

$600 AUD σε 10 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
4.8
Mestek

hello i am a computer engineer,i have masters in computer engineering,i have experience for more than 7 years in arduino and electronics

$250 AUD σε 3 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
4.4
mohameedtareq

Hello Sir I can finish it in two days with nodemcu it's more cheap than raspberry I make i many times before I'll monitor the volt and current on app and website also I have proficiency in following software Περισσότερα

$250 AUD σε 10 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
5.1
soltracker

Yes bro,,,how r u?I m working on RPi since 3 years,,,and did 200+ projects on Wifi IOT. I will give u relaxation in price, u will feel brotherhood as well.............

$250 AUD σε 10 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
4.0
MuhammadUzair16

I am an electronic engineer with more than 10 years of experience. I have worked on several raspberry pi data logging projects. I have extensive experience working with altium and raspberry pi. Please contact me to dis Περισσότερα

$500 AUD σε 14 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
3.7
todool

dear employer, I am an electrical engineer with programming experience for raspberry pi and I would like to create an design and application conform your requirements. Greetings Tobie

$666 AUD σε 21 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.6
rohanjhait

Hi, Greetings from ITSpectrum Solutions Pvt. Ltd. Established in Kolkata, we are a small team of professional who have worked in this industry for decades. Our motto: QUALITY work with ON-TIME delivery. Our services Περισσότερα

$1666 AUD σε 15 μέρες
(1 Κριτική)
2.3
Xiong402Jin

Hi Sir. I have good experiences and skills with Raspberry Pi development. Please refer [login to view URL] I think I can complete this job perfectly with my skills. I want to discuss with you via chat. Loo Περισσότερα

$500 AUD σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.3
neoxero

Hello, I am Ahmed Mahmoud, CEO at NEOXERO this project needs a team not single developer and we have proven our selves in Middle east as experienced company ([login to view URL]) but we want to extent our clients db outside Περισσότερα

$555 AUD σε 18 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Clinchhubtech

I have made projects like this and have prior experience in the modules which are to be used in the projects. I will complete this project on time as said. So please provide us with this project.

$250 AUD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
0.0
babli821

Dear Sir, I have 6 years plus experience in Raspberry Pi & LABVIEW I have already done the same project on freelancers itself through one of my friend. i can complete this project as early as possible. For mor Περισσότερα

$555 AUD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
kkrishnarao

yeah , now i got some what idea about the product of raspberry pi zero W before really i don't know anything about it. its OK sir its single board computer for teaching basic computer class, its application many more Περισσότερα

$555 AUD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0