Κλειστό

Port Asterisk chan_dongle on Quectel EC20 modem

Make necessary modifications for chan_dongle to work with Voice over USB enabled Quectel EC20 modems

If porting is successful, add features to chan_dongle, accessible from dialpal, cli and API

Ικανότητες: Asterisk PBX, Γλώσσα Προγραμματισμού C, Linux, Ανάπτυξη Λογισμικού, VoIP

Περισσότερα: install chan dongle asterisk, asterisk chan dongle asterisk, asterisk chan dongle sms, chan_dongle asterisk 11, chan dongle install, android, software architecture, linux, voip, asterisk pbx, install asterisk chan dongle, asterisk chan dongle huawei, asterisk chan dongle install, asterisk chan dongle gui, asterisk gsm chan dongle, asterisk chan dongle, chan dongle asterisk ussd, chan dongle asterisk, asterisk chan mobile, port asterisk yate

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) France

Ταυτότητα Εργασίας: #16276481

3 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο €285 για αυτή τη δουλειά

waheni

i am very interested to setup your PBX using this modem i am have using asterisk for years and done many config from scratch i am ready to start now just connect your modem to a server and then give me ssh and the Περισσότερα

€277 EUR σε 7 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
5.4
sincosten

Hello, Hope you are doing well, We have gone through with project detail and we need to know full content of the project so please share all detail with us. We are experience for application development for both Περισσότερα

€277 EUR σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
3.6
pauldic

If you are are NOT strict about the modem. I can implement other Huawei Modem for you to work with asterisk over voice

€300 EUR σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.8