Κλειστό

iOS & Android App development

27 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $564 για αυτή τη δουλειά

(189 Αξιολογήσεις)
9.0
(290 Αξιολογήσεις)
8.9
(132 Αξιολογήσεις)
8.8
(102 Αξιολογήσεις)
7.7
csengineerz

Hi there, Having strong grip over app storyboarding & UI/UX, and more than 8+ years experience in iOS/Android apps development with backend support.
Will take care about API, apps development and long term Support if Περισσότερα

$220 USD σε 12 μέρες
(97 Αξιολογήσεις)
7.4
yashtechsolution

Hello, I have experienced and expertise in Mobile Application (Android & iPhone) App. I am a full stacking developer, Can you please send your full scope of the project to review. I will provide you full features which Περισσότερα

$250 USD σε 15 μέρες
(122 Αξιολογήσεις)
8.1
Julian29

Hi There! You are looking for developers who can develop Mobile App (Android & iOS) prototype that will have with all these following screens that you have mentioned in the project details, send me a message for more Περισσότερα

$140 USD σε 7 μέρες
(96 Αξιολογήσεις)
8.0
shebkhan2007

HI. I am an experienced Flutter developer and have been working on it for the last 1.5 years. Ill build the application for both iPhone and Android. Can you share more details about the project? You can review my M Περισσότερα

$140 USD σε 7 μέρες
(66 Αξιολογήσεις)
6.4
SwapnilChouhan

Hi, I have recently develop QR Code generator and scanner in Android, I have experience with NoSQL DB as well like Firebase. I will send you app's demo video. 1] I have been developing Mobile apps for 5 + years, have Περισσότερα

$1350 USD σε 15 μέρες
(83 Αξιολογήσεις)
6.3
vbinfotech1995

Hello, I am an expert developer with over 5+ years of experience. I have developed many applications including E-Commerce, Education, Service Provider, Bible, Appointment, Doctor booking, Ride sharing, Ordering & Book Περισσότερα

$140 USD σε 7 μέρες
(97 Αξιολογήσεις)
6.4
roshpatidar01

hybrid or native? i am senior Android developer not a bidder with 7 years of experience. i have worked on, Websites development ,Android Application Development ,IOS Development Spare a moment to take a look at th Περισσότερα

$140 USD σε 7 μέρες
(37 Αξιολογήσεις)
6.0
technologybeach

Hello there. I’m Ammar Khaliq, a Full stack, Mobile apps, and MEAN stack developer. I have a team of experts and able to design and develop a web application for you with complete requirements and functionalities. We Περισσότερα

$140 USD σε 10 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
5.9
lisadeveloper5

Hello, I will develop ios and android as per your requirements !! I have gone through your requirements and would like to share my knowledge and experience. I am a pro mobile application and web developer with great Περισσότερα

$250 USD σε 15 μέρες
(37 Αξιολογήσεις)
6.1
(15 Αξιολογήσεις)
5.4
Digiexpert90

Hello Hiring Manager, I read your job descriptions carefully, I am very interesting in your job of iOS & Android App development I have the enough experience and good project done with good client feedbacks. Let me kn Περισσότερα

$250 USD σε 7 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
5.4
ITServices24y7

Hello, I saw your job posting for the development of QR based application with Admin panel. We can discuss and start working on your project. [login to view URL] Περισσότερα

$200 USD σε 21 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
5.0
tiffanyliang0315

Hello, I can support on your project perfectly. Please send me your message and let's discuss more detail. Thanks.

$140 USD σε 7 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
5.0
InstaaCodersUS

Hello, Hope you are doing well! This is my pleasure to submit the proposal for your kind consideration for the requirement of an iOS Application. I would like to tell you that I am a full stack developer and have mo Περισσότερα

$140 USD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
5.4
saadtariq329

Hi There, Your job posting clarifies that you’re in a search of innovative developer for your interactive project. Here you got perfect person as I’m energetic, pioneering & ground breaking developer. I invite you for Περισσότερα

$140 USD σε 7 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
4.1
gtssoftindia

It's been around 6+ years now I have been working as a full-stack freelance app developer and having a great work portfolio. I've worked with, QR code generator, Payment gateway integration, APIs, scanner, Google Cardb Περισσότερα

$250 USD σε 7 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.0