Ανοιχτό

EV Mapper- project

Hi, We have set up the front end of a webapp with a bit of the back end and would like to integrate a specific API. It needs to be compatible with IOS and Android. This is where the API is - [login to view URL]

Task: So please integrate the API so we can see locations identified on google map of electronic charge points and navigate to them depending on the area. Only for the UK.

The google map has already been rendered with places API as well. Iy must be compatible with android and apple IOS

Ικανότητες: Android, Mobile App Development, iPhone, JavaScript, API

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 1 αξιολόγηση ) Newham, United Kingdom

Ταυτότητα Εργασίας: #30498106

8 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο £215 για αυτή τη δουλειά

(325 Αξιολογήσεις)
8.9
WebcoderSaurabh

Hi, I read the details about your project "EV Mapper- project".I can Design and Develop your Mobile app within the given time and develop it using the Technologies Mentioned. I have 5 years of experience in API, Mo Περισσότερα

£150 GBP σε 26 μέρες
(38 Αξιολογήσεις)
5.8
digicomsolution1

Hi There, I can definitely help you to design/develop app as per your needs with required features and functionalities. I am extremely experienced in Android & iOS app development with 8+ years and I am also very stro Περισσότερα

£135 GBP σε 7 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
5.4
tiffanyliang0315

Hello, I can support on your project perfectly. Please send me your message and let's discuss more detail. Thanks.

£135 GBP σε 7 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
5.0
ITServices24y7

Hello, I saw your job posting for the development of application for mapping EV charging points with Admin panel. We can discuss and start working on your project. I have gone through your attachment and understood Περισσότερα

£200 GBP σε 21 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
4.8
UmerSaeed47

Hey there! I can Integrate the API. I am hoping things are getting better at your side. I am bidding on this project as I have previously designed and developed websites and mobile applications. I am great at UI/UX de Περισσότερα

£200 GBP σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
dikshaPTK

Warm greeting!! As you are looking for an ANDROID MOBILE APP/IOS DEVELOPER to "compatible with IOS and Android". So I am a highly skilled APP DESIGNER with more than 5 years of quality experience in an IOS and Andr Περισσότερα

£500 GBP σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
intells

Hi there, We Intels, as a team has been working on diverse IT fields for many years now. By reading your requirements, we have come to know that you are looking for someone who can help you with this project. As we ha Περισσότερα

£150 GBP σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0