Κλειστό

Machine Learning - News Analytics

Machine Learning - News Analytics.

Creating a sentimental analysis on Twitter API's and perform

- Sentimental and coverage

- Topic moedelling.

- Labelling task, explore AWS sagemaker models.

Please review the Twitter API . Request to provide or outline the technical details and AWS services required for accesing this API and store the data in a s3 bucket

[login to view URL]

Ικανότητες: Υπηρεσίες Ιστού Amazon, Machine Learning (ML), Python, Node.js, AWS SageMaker

About the Client:
( 2 αξιολογήσεις ) Richmond, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #32657727

11 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $163 για αυτή τη δουλειά

(82 Αξιολογήσεις)
5.7
sramireddy065

☀️☀️☀️☀️☀️ Hello , I hope you are safe and Doing well I have seen your project requirements , I am looking to discuss further with you Hope we will meet soon to discuss further Περισσότερα

$140 USD σε 7 μέρες
(48 Αξιολογήσεις)
5.7
sajjadtaghvaeifr

Hi, I hope you are doing fine. I have almost 10 years of experience in machine learning algorithms. I can implement various types of artificial intelligence algorithms including yours with Matlab, Python and etc. I hav Περισσότερα

$140 USD σε 7 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
4.8
Valuesolutions

Hello, I hope this finds you well. I have just seen your project requiring; Python Machine Learning (ML) Amazon Web Services Node.js AWS SageMaker I believe that my 10-year experience in this field is what you need ri Περισσότερα

$150 USD σε 7 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
5.7
pkundu25

I am an experienced IT professional and a Data Science practitioner. Your job caught my eye and looks to be quite interesting to me. I have developed various algorithms pertaining to ML/DL/NLP/Computer Vision from expl Περισσότερα

$195 USD σε 12 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.3
iftikharhumayun

Hi I have experience in python development and machine learning using tensorflow, keras, matplotlib, I am aws certified cloud practitioner I have experience in python Devops also like dockers terraform Jenkins ansible Περισσότερα

$140 USD σε 7 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.7
bideen

Hi(I am open to negotiations), I saw your requirement for a Machine Learning Expert. I’m a IBM Certified Data Scientist. I can help with your Sentimental analysis project. You can reach me via mail . We can sche Περισσότερα

$200 USD σε 7 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.1
TsehelnykAlona

Hi client, Thanks your project posting. As a professional web developer, I have over 5 years of experience with web area, I am very interesting on your project. Please contact to me about your project. I will do my bes Περισσότερα

$140 USD σε 7 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.3
yinshu2020

----------------Professional Machine Learning & NLP Expert! Best Result in Time!----------- Dear sir. I've read your project description very carefully. I've extensive experience in Machine Leanring & NLP, so I believe Περισσότερα

$200 USD σε 7 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.1
(4 Αξιολογήσεις)
0.0
KiranICan

Hi There Radhakrishna, I have extensive experience in using AWS. I have integrated AWS to Chime and done audio to text transcript. I have experience in API Integration with great user experience. I have a good gra Περισσότερα

$250 USD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0