Κλειστό

Excel Documentation of Amazon Web Services(AWS)

Please create design sheet with Excel referring to each service of AWS configurations.

This is Excel task and you do not need AWS skills.

You need your own AWS account and able to access and operational.

The target is as below.

VPC

VPC Endpoint(GW型)

Internet Gateway

NAT Gateway

Transit Gateway

Site-to-Site VPN

Security Group

ELB

Route 53

CloudFront

EC2

EBS

ECR

ECS(EC2)

Lambda

S3

Backup

RDS

IAM

AWS Certificate Manager(ACM)

Key Management Service(KMS)

GuardDuty

AWS Shield (Advanced)

Network Firewall

Security Hub

Cognito

Inspector

CloudWatch

CloudWatch Logs

"OpenSearch Service

(旧Elasticsearch Service)"

SNS

SES

Kinesis Data Firehose

EventBridge

CodePipeline

CodeBuild

CodeDeploy

CloudTrail

Config

Systems Manager

Cost Explorer

Budgets

Organizations

ControlTower

Ικανότητες: Υπηρεσίες Ιστού Amazon, Excel, Επεξεργασία Δεδομένων, Excel VBA, Εισαγωγή Δεδομένων

About the Client:
( 63 αξιολογήσεις ) Chiyoda-ku, Japan

Ταυτότητα Εργασίας: #32663684

19 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $151 για αυτή τη δουλειά

(178 Αξιολογήσεις)
7.7
(238 Αξιολογήσεις)
6.8
(149 Αξιολογήσεις)
6.9
(66 Αξιολογήσεις)
6.1
(110 Αξιολογήσεις)
5.8
ACCASpogmai

"Hello Sir, I am an advance level EXCEL EXPERT and all Excel related work. This task is very easy ,I will complete this task with 100 % Accuracy. I have completed similar projects with five stars from client. About me Περισσότερα

$45 USD σε 1 μέρα
(20 Αξιολογήσεις)
3.9
huiyeeleong

Hi there, My name is Hui. I am specialised in AWS platform. I can see you requested for excel task to list out all AWS platform. I can manage in 1 -2 hour to finish off your task easily Thanks

$140 USD σε 7 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.7
f9programmer

Hello , I am a developer based out of Hyderabad , India . I have developed and hosted a few applications for my clients on PHP , Laravel , Nodejs , Vuejs , React and React Native . I have also helped my clients Περισσότερα

$250 USD σε 7 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.7
Bestwebfreelanc

Hello Client, I read your job descriptions carefully, I am very interesting in your job of Excel Documentation of Amazon Web Services(AWS) I have the enough experience and good project done with good client feedback. Περισσότερα

$240 USD σε 7 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.2
engrkhanzain

Note : If you will trained me you will get 100% accurate results. Regarding to Excel i am expert I did [login to view URL] in Double Maths & Physics, I have read and fully understood your requirement. I am highly skilled in data oper Περισσότερα

$30 USD σε 7 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
2.5
AndreiBird

Greetings, I'm ready to work on amazon web services excel documentation project. I have strong experience in Excel, Amazon Web Services, Excel VBA. 30 % of employers hiring me once hired me again.

$100 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
2.4
maisoonalshorafa

Hi Ryoko, I've read your job requirements and I'm ready to create the required sheet referring to the services mentioned in your job post. Contact me to start working Regards Miasoon

$140 USD σε 7 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.2
Azharkhan2000

Hello, I understand that you need Excel Documentation of Amazon Web Services(AWS). For this, I would like to offer you my Professional AWS skills. Here is a bit about myself. I am a Professional Multi-Cloud Consultan Περισσότερα

$160 USD σε 5 μέρες
(1 Κριτική)
2.0
LashkoA97

Hi client! How Are You ? I have checked your description carefully. I am sure I have rich experience for your project. I would love to serve you as much as I can. I can finish your project with high quality on time & o Περισσότερα

$140 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
singh909sandeep

look forward to contributing my skills and experiences to your organization if given the opportunity. I'm confident that I will thrive in this position, seeing that I have all the skills that you are looking for. Havi Περισσότερα

$135 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
priyashaw3001

I have high computerised knowledge and expert at excel. I can complete this work within a short period of time very efficiently.

$140 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Imadahmad79

The easy way of work. The winning bid meaning in freelancers in to responding a job posting anywhere else.

$140 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
baswarajmadire

Greetings! I can help to complete your project as per your requirements. I have 5 years of experience. In line with your project requirements, I hold skills including but not limited to Article Writing, Data Processin Περισσότερα

$140 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sayedadil124

Dear Sir/Mam, I thoroughly went through your job description and would like to apply for this job. I have recently developed interest in ecommerce and have been involved in this industry since one year. I have run my o Περισσότερα

$30 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0