Ολοκληρωμένο

Help me do supervised learning in r with car evaluation dataset

I'm looking for someone to help me do supervised learning in R.

I'm working with a car evaluation dataset, which I'm attaching.

As I want to do logistic regression and other techniques, I know that I will have to do some preprocessing. So that's what I would like help with.

I already know how to do this one way with the use of loops but I'm looking for an alternative. So all you need to do is look at the attached document and tell me how I can do it differently using factors or something simple.

I will likely need more help tomorrow, so expect more small jobs.

Also please let me know that you checked the files before proposing for the job, otherwise I ignore it.

Ικανότητες: Αλγόριθμος, Γλώσσα Προγραμματισμού R, SPSS Στατιστική , Στατιστική Ανάλυση, Στατιστικά

Περισσότερα: built2go car dealer scripts help, need help learning use cell phone, flash multiplayer car game help, car dataset, car evaluation dataset csv, datasets for machine learning projects, car evaluation dataset python, car evaluation dataset kaggle, download datasets for machine learning, car evaluation dataset decision tree, car evaluation data set arff, flash learning interactions help, find help small jobs, help design maintain tikiwiki based learning environment, help learning javascript, task apply machine learning called `primate factors dataset, machine learning primate factors dataset animal behaviour researcher, learning skills will help future employability, supervised learning fundamental, learning evaluation

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 6 αξιολογήσεις ) København Ø, Denmark

Ταυτότητα Εργασίας: #18049553

Ανατέθηκε στον:

karaki93

Hi, I'm a data miner with 4 years of experience I'm ready to help with your task after checking the files I'll need some more infos about what you're trying to do in the preprocessing part there's almost a functi Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(19 Αξιολογήσεις)
4.0

4 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $48 για αυτή τη δουλειά

Softeria

I have done MS Software Engineering. I had a course on DATA ENGINEERING, ML and Artificial Intelligence. I know all data mining techniques, Deep learning and data analysis techniques. I have worked on K-mean, ID3, Baye Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(136 Αξιολογήσεις)
6.8
alkarajput3131

I am a statistician and a data scientist. I am good at machine learning and data science. I am a statistician and have a strong background of theoretical statistics and mathematics. I am good at web scraping using pyt Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(45 Αξιολογήσεις)
5.2
RushService

Feel fee to contact me for supervised learning in r with car evaluation [login to view URL] me message to discuss further more details .We provide the commments,images,videos,demos and live sessions in order to help the Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(16 Αξιολογήσεις)
4.7