Κλειστό

Adult Web Designer Required

We require a freelance web designer with excellent creative skills to design and maintain our adult websites. We are the largest adult chat provider within the UK. At the moment we have around 10 adult sites that need to be maintained with daily updated blogs (we will give you all the content) and another 20 sites that need to be designed from scratch, maintained and also blogs added daily. Please can you send in details of your URL designs and how much you charge per project,websites and maintenance. My email is: lauren@[url removed, login to view] Website: [url removed, login to view]

Ικανότητες: Σχεδιασμός Γραφικών, HTML, PHP, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) United Kingdom

Ταυτότητα Εργασίας: #16883345