Κλειστό

Tally to Excel/Sheets

42 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο ₹6432 για αυτή τη δουλειά

EngrShahidul

I am experience SPSS, AMOS, Minitab, STATA, Excel, Presentation, Power pivot table, regression (Trend line) & correlation analysis, statistical test, linear programming, formula creation, graph creation and report writ Περισσότερα

₹7000 INR σε 3 μέρες
(48 Αξιολογήσεις)
5.1
adam1202

I am the data processing/mining, data scraping/web scraping/web crawling and automation expert. I am an experienced programmer, and I developed various kinds of special automation tools. I'm interested in your project Περισσότερα

₹7000 INR σε 7 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.5
sadanajyoti15

CA professional with 14 years of experience in managing Financial Planning and Control, Project Financing,, Target Achievement, Auditing, taxation and Client Engagement.

₹11000 INR σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
0.3
maserucha

Being an accounting expert I ll be able to do this job very promptly.

₹7777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
awaishameed172

My age is 20 years Qualification A- levels(Business& Accounting) From pakistan Want to be a Chartered accountant I think I am the best person for this job.

₹2250 INR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
honeyallen19

Iam not that experienced but I can assure you that I can complete the work in time with proper accuracy. So please do consider me for this work.

₹5555 INR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Kryss123

knowledgeable in excel, bookkeeping, accounting works. Knowlegeable in Xero, Mustard seed, Peachtree, Solomon, Quickbooks, SAP System. Working in Accounting for 8 years and 2 years in Sales. Current work as Finance an Περισσότερα

₹7000 INR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
carushabhjain

Hi... I am a practicing chartered accountant based out of pune with a work expereince of more than 5 years of post qualification . I have a team of 4 including 1 other chartered accountant. My areas of expertise are A Περισσότερα

₹5250 INR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
SURJEETS20

Hello, my name is SURJEET SINGH. I am a dedicated and hard working person who believes in honesty and good working relation and I have more than 10 years of computer work experience. Though I am new at this online job, Περισσότερα

₹7000 INR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
works1370

I am most interesting to got this project Because i have lot of Experience for working on Tally Software and assure you that i will complete your project within time , I will be thankful you if you given this pro Περισσότερα

₹7000 INR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
latapatwal

i want work of accounts i have knowledge of gst, bank reco. depriciation chart, dr cr ledger

₹7777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
muthuswamyr2010

I am professionally qualified both IT & Accounting I have more than 10 years experience in Tally & Accounting and other variuos ERP softwares I hope i will be complete this project at the Best Kindly place your v Περισσότερα

₹5001 INR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹7777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
gautamverma006

15+ year experience in project & looking for some new challange that encourage me to do more and more.

₹10500 INR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
islamshaiful70

Hi,I am Shaiful,I am Graduated from Chartered University College of Association of Chartered Certified Accountant(ACCA) & Job as a Account Executive in a Reputed Multinational Company in Bangladesh. I have strong accou Περισσότερα

₹5000 INR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mdsohailsiddiqu5

Hello sir, I am very perfect guy for this project and i can give you the best service to you because i am a Tax Consultant and also GST Practioner and i can share my GST Practioner ID is "191900004849GPX" , you can che Περισσότερα

₹7000 INR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
apochalwar9

I am well qualified and deserving candidate for your very important Task. If you handover this responsibility to me, I assured you to give Quality Service.

₹1501 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sreenivasaiahbh

Specialized in AR, AP, GL, Direct and Indirect Tax, MIS Reporting, Coordinate with Internal and Statutory auditor.

₹13333 INR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
gadaa6518

I am applying for this project since I have an experience and interest to perform the activities. I am hardworking, honest and transparent. please believe me i will perform the activities with intended period and time. Περισσότερα

₹6500 INR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
IMMANUELI

Hello Good day I am a Certified Accountant and Data processing specialist with over 25 years work experience in finance and accounting domains. Also, have experience and knowledge of Computers and software packages lik Περισσότερα

₹7000 INR σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0