Κλειστό

Academic Writing - 12k dissert level msc

56 freelancers are bidding on average £251 for this job

sdk2788

Greetings! How are you doing today? Great to see your project! I would love to work with you on the same! With my highest rating and maximum reviews (over 2025; My Profile Link: https://www.freelancer.com/u/sdk2788.htm Περισσότερα

£600 GBP σε 7 μέρες
(1696 Αξιολογήσεις)
9.1
academicintegrit

Greetings... I have done M.S and currently enrolled in PhD program. I am well versed with all parameters of research and academic writing. In addition, I have access of worlds' largest databases such as EBSCOhost, Oxfo Περισσότερα

£400 GBP σε 6 μέρες
(730 Αξιολογήσεις)
8.1
dmjuma

I have read your project description and I am certain I will deliver top-notch quality dissertation for you.

£315 GBP σε 6 μέρες
(1015 Αξιολογήσεις)
8.4
topacademics

A proposal has not yet been provided

£356 GBP σε 3 μέρες
(578 Αξιολογήσεις)
8.1
JonnaNueros121

I am a professional full time academic research writer fully proficient in HARVARD, APA, MLA, Chicago and Oxford writing styles. I am competent in writing dissertations, thesis, reports, case studies, personal developm Περισσότερα

£400 GBP σε 6 μέρες
(596 Αξιολογήσεις)
8.0
DRIsaac

I am well versed in content and academic writing. I have a unique skills in research and all the appropriate formatting styles/methods. My freelancing approach is to put the interests of all my clients first with an ai Περισσότερα

£400 GBP σε 3 μέρες
(934 Αξιολογήσεις)
7.7
crispwriter

I am ready to provide topnotch work, guaranteed free from plagiarism. Hire me to build new business relationship.

£299 GBP σε 6 μέρες
(268 Αξιολογήσεις)
7.4
coolwriter30

I am a competent academic writer, with high lead times and turnaround time, proposal writer, masters level dissertation writer, PHD level dissertation and thesis writer, PHD defense PowerPoint presentation writer, argu Περισσότερα

£138 GBP σε 3 μέρες
(314 Αξιολογήσεις)
7.3
samin59

Hi, Me and my brothers have a mix of knowledge and strong background knowledge in diverse fields like SOCIAL Sciences, Management Sciences & Computer Sciences. I have good ACADEMIC WRITING skills and capable to pro Περισσότερα

£455 GBP σε 6 μέρες
(275 Αξιολογήσεις)
7.1
Ziakhan2013

A proposal has not yet been provided

£100 GBP σε 3 μέρες
(329 Αξιολογήσεις)
7.3
RafNancy

Being an experienced academic writer and well researcher. I am 100% confident I can do this project perfectly. I have already written PhD and Masters Level Paper for UK and US Students and I can easily work on it. I am Περισσότερα

£250 GBP σε 5 μέρες
(379 Αξιολογήσεις)
7.4
erinkennedy

Hi, I would like to use my experience to serve you better. You can trust my sincere indulgence both in quality and time frame. If you will give me a chance, I will ensure that you're satisfied. I'm really interested in Περισσότερα

£400 GBP σε 10 μέρες
(320 Αξιολογήσεις)
7.5
johnkaleke

Greeting, sir/madam! I've a vast experience in academic writing and I assure you the quality of work. I'm an aesthetic writer with a passion for excellence. I am very excited about your job post. I have been an academi Περισσότερα

£250 GBP σε 3 μέρες
(389 Αξιολογήσεις)
7.1
£500 GBP σε 7 μέρες
(119 Αξιολογήσεις)
6.8
sanaaomrany

Hello; Thank you so much for such valuable project! I can bring precision to your project. Able to create fresh and mechanically excellent pieces, which interest and involve readers while maintaining a fluid voice, Περισσότερα

£350 GBP σε 7 μέρες
(213 Αξιολογήσεις)
6.8
£150 GBP σε 3 μέρες
(183 Αξιολογήσεις)
6.3
OwnersPride1

Hello I'm creative with superb writing skills and a passion for the job. I don't just get over projects but I always effort to deliver the best as per clients' requirements and leave them satisfied. Kindly give me more Περισσότερα

£390 GBP σε 10 μέρες
(87 Αξιολογήσεις)
6.1
rakeshwadhwani

Dear Valued Employer, I can add value to your project, by suggesting new ideas. I am fast and reliable. For further understanding why I am the right firm for your project, kindly check my profile, reviews, rating and Περισσότερα

£250 GBP σε 3 μέρες
(48 Αξιολογήσεις)
5.9
sadafmgh

Greetings, Professional academic and content writer at your service. I have extensive knowledge on structural engineering, transportation engineering, airport planning, project management, human resource management Περισσότερα

£250 GBP σε 7 μέρες
(193 Αξιολογήσεις)
6.0
ayeshasuhail121

Hello, I am an avid freelance academic writer and I have completed various assignments based on literature review and research methodology. I can show you various samples on request. I can complete this within 6 days. Περισσότερα

£222 GBP σε 6 μέρες
(46 Αξιολογήσεις)
5.9