Κλειστό

Academic Writing - coursework of Structural Design for UK Clifton Suspension Bridge

24 freelancers are bidding on average $129 for this job

ameenulhaq66

A proposal has not yet been provided

$100 USD σε 3 μέρες
(913 Αξιολογήσεις)
8.4
pavi87june

May i help you in this paper? ?

$150 USD σε 3 μέρες
(678 Αξιολογήσεις)
7.9
erinkennedy

HI, I have done similar projects in the past. I would like to use my experience to serve you better. You can trust my sincere indulgence both in quality and time frame. If you will give me a chance, I will ensure that Περισσότερα

$84 USD σε 3 μέρες
(274 Αξιολογήσεις)
7.3
sheak

Hello! Being a professional and one of the most experienced academic writers with hundreds of reviews on this website, I would love to do this project for you. I have read all the requirements carefully and your projec Περισσότερα

$100 USD σε 6 μέρες
(284 Αξιολογήσεις)
7.3
coolwriter30

I am a competent academic writer, with high lead times and turnaround time, proposal writer, masters level dissertation writer, PHD level dissertation and thesis writer, PHD defense PowerPoint presentation writer, argu Περισσότερα

$105 USD σε 3 μέρες
(253 Αξιολογήσεις)
7.0
crispwriter

I am ready to provide topnotch work, guaranteed free from plagiarism. Hire me to build new business relationship.

$99 USD σε 3 μέρες
(162 Αξιολογήσεις)
7.0
DRIsaac

I am well versed in content and academic writing. I have a unique skills in research and all the appropriate formatting styles/methods. My freelancing approach is to put the interests of all my clients first with an ai Περισσότερα

$84 USD σε 3 μέρες
(574 Αξιολογήσεις)
7.1
sadafmgh

Greetings, Professional academic and content writer at your service.I am a civil engineer with MBA degree in HR and MSc in Architectural and Civil Engineering and therefore, I have extensive knowledge on structural Περισσότερα

$147 USD σε 3 μέρες
(153 Αξιολογήσεις)
5.7
OwnersPride1

Hello, I have extensive experience in formal academic writing, and given an adequate amount of data, I can easily transform it into an assignment. I fully understand your requirements and promise you work done to perfe Περισσότερα

$80 USD σε 3 μέρες
(66 Αξιολογήσεις)
5.8
$155 USD σε 3 μέρες
(106 Αξιολογήσεις)
5.9
researchworld

Hello. I have read and understood the instructions clearly. Additionally, I have the required academic qualifications and experience required to complete this project on time and in high quality. Please award me the pr Περισσότερα

$81 USD σε 3 μέρες
(102 Αξιολογήσεις)
5.5
raishahaque

Sir, I can deliver well-written, well-researched, quality, and all original papers on or before the specified deadline. Thanks You can find my article at https://www.freelancer.com/ in “Top Articles Community Articl Περισσότερα

$70 USD σε 3 μέρες
(78 Αξιολογήσεις)
5.0
Arjun1106

Being a PUBLISHED AUTHOR, I understand what QUALITY WRITING is and how to convert an idea, a subject into ENGAGING collection of words. I specialize in Business, Press Release, Technical, Academic, Commercial, Fiction, Περισσότερα

$263 USD σε 3 μέρες
(46 Αξιολογήσεις)
5.1
izzo84

I have a Bachelor’s degree in Computer Science with 5 years experience in Academic, Articles, Reports & Technical Writing. I have experience in handling Thesis, Dissertations, Coursework, Session Long Papers, Manuscri Περισσότερα

$90 USD σε 3 μέρες
(50 Αξιολογήσεις)
5.0
hafsagillani

Hey there mate! This is Hafsa and I would love to help with your project. Take a look at my past work and lets take this further over chat. Looking forward! Cheers =)

$133 USD σε 1 μέρα
(7 Αξιολογήσεις)
4.3
Isaakwriter

Being a Content Writer with more than six years of experience under my belt, I am dedicated to providing high quality web content to all my clients as expeditiously as possible. I can cater to almost any and every nich Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.3
ashley561

Hello Sir, I have been writing academic papers for last two years. I have written more than 50 research papers on Business and Corporate Law, Sociology, Business analysis, Leadership, Project management, Risk manageme Περισσότερα

$80 USD σε 3 μέρες
(39 Αξιολογήσεις)
4.7
shish1992

Hi there, I am a reputed and an experienced academic writer with excellent research skills. I am known for my quality and commitment. My profile and previous reviews by various employers is the greatest evidence for my Περισσότερα

$60 USD σε 0 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
4.2
$210 USD σε 3 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.7
Haaly

Dear Lamhouk, I have done PhD in Mechanical Engineering from University of London. I have vast experience in writing such documents and also published in leading international research journals in Engineering. Περισσότερα

$198 USD σε 3 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
3.9