Ολοκληρωμένο

Convert Jpeg to HTML

I need a jpeg converted to HTML.

## Deliverables

I NEED THE ATTACHED CONVERTED TO HTML WITHOUT THE PICTURE OR THE WORDS. I JUST NEED THE BACKGROUND TO USE AS A TEMPLETE WITH THE CATEGORY WORDS STILL IN PLACE. THE ITEMS AND ITEM INFORMATION WILL BE FILLED IN BY THE DATABASE ON THE WEBSITE. i DID NOT HAVE A ZIP FILE, SO I WILL HAVE TO EMAIL TO YOU ONCE QUOTE IS ACCEPTED. IT IS ONLY ONE PAGE AND ALL TEXT AND POSITIONING. NOT HARD, BUT NEED IT FAST.

Ικανότητες: Εικαστικές Τέχνες, XML

Περισσότερα: convert html jpeg, convert website to xml, jpeg, convert (jpeg, picture html, html jpeg, converted words, convert xml text, item html, convert email xml, convert text file xml, convert xml database, convert html page email, category html, jpeg jpeg, xml database html, convert database xml, html picture, email html background, text convert xml, category page html, html email xml, convert page email, convert xml html, file convert xml

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 6 αξιολογήσεις ) China

Ταυτότητα Εργασίας: #3395886

Ανατέθηκε στον:

romeo01sl

See private message.

$17 USD σε 1 μέρα
(7 Αξιολογήσεις)
1.9

3 freelancers are bidding on average $29 for this job

shoaib3

See private message.

$63.75 USD σε 1 μέρα
(170 Αξιολογήσεις)
7.0
GaphicsIndia

See private message.

$6.8 USD σε 1 μέρα
(27 Αξιολογήσεις)
3.2