Ακυρώθηκε

I would like to hire a WordPress Developer

73 freelancers are bidding on average $179 for this job

sapotacorp

Hi sir. Could you let me know what's your website? And what errors with CSS in your website? I'm an excellent wordpress developer. I have developed more than 200 wordpress sites. I can start immediately and provide hig Περισσότερα

$149 USD σε 3 μέρες
(685 Αξιολογήσεις)
8.1
trivediinfo

Hello, I have seen your project for amending CSS errors in a wordpress site. I have 5+ year experience in - PHP/MySql - CSS3/HTML5 - Ajax/jQuery/javascript - Wordpress/Responsive I am doing fulltime free Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(180 Αξιολογήσεις)
7.7
bestworkontime9

Hello I am interested for this project. Provide me link of your website so i can have a look over there. I am a Web Expert come Web Coder. I have worked as Web Design & concept Consultant With Expertise of Word Περισσότερα

$94 USD σε 2 μέρες
(180 Αξιολογήσεις)
7.4
fastworkontime1

Wordpress Expert!! Hi there I have gone through your project detail and I can surely amend the CSS error on your existing wordpress website around UberMenu assure you with quality solution in a minimum of time. I Περισσότερα

$150 USD σε 2 μέρες
(182 Αξιολογήσεις)
7.3
Alex1x23

Hello Sir/Mam, We have an experienced team of developers and designer for your project. Our motive is to satisfy you 100% while doing the project and also help you after delivering the work. Please have a look of our Περισσότερα

$166 USD σε 7 μέρες
(193 Αξιολογήσεις)
7.1
webinnvent

Greeting, Thank you very much for reviewing my job proposal. I have carefully read the project requirement of WordPress developer and I would like to express myself as a Topnotch Web Designer/Developer. I have mor Περισσότερα

$155 USD σε 7 μέρες
(190 Αξιολογήσεις)
7.0
technovation1

Hi Greetings!!! I have gone through your requirement and after gone through it I am much confident to complete your project as I have completed many project in past. >>> I am glad to show you my past experience, Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(156 Αξιολογήσεις)
6.6
instaservpvtltd

Hi, Top 2% IN WORDPRESS AND PREFERRED GOLD BADGE WINNER BY THE FREELANCER.COM. We are a PREMIER GOOGLE PARTNER STATUS COMPANY ([login to view URL];idtf=2113617194;) and hence ensure all ou Περισσότερα

$144 USD σε 3 μέρες
(107 Αξιολογήσεις)
6.4
narmadatech

Hello, Thank you for taking the time to read my proposal. I have few questions regarding your post, Kindly Note - This is not a standard response, I truly like your post, Yet I would first like to get hands on f Περισσότερα

$246 USD σε 3 μέρες
(60 Αξιολογήσεις)
6.8
Shivamf

Hello there, I have reviewed your job description as well and very confident to handle this project perfectly. I am expert in Web designing/developing.I believe that I can be the best productive candidate for this re Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(144 Αξιολογήσεις)
6.3
ukroficer

Hello, we are a team of web developers and we are proficient with wordpress. Is it posible for you to have a chat to discuss the details? We are looking forward to hearing from you Webcapitan team

$155 USD σε 10 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
6.1
pratikshapkl

Dear Sir/Mam As I can see from job posting, you are in need of a wordpress expert who can help you with your Wordpress developer project. Well, I am highly interested in applying for this. I have been working on wor Περισσότερα

$250 USD σε 1 μέρα
(50 Αξιολογήσεις)
5.7
Speedycom

Hi there. I'm Alex. I can help you with this and I'm ready to start anytime. Can you give me more information about your project please? Please don't hesitate to check my feedback page and see what other clients are wr Περισσότερα

$70 USD σε 0 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
5.8
kawalecove

Respected Manager, Hope you are doing good, As per your job description, it seems that you need an expert Wordpress developer. So, i just want to tell you that i am a perfect candidate for this job. I have great e Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
5.4
jayprihar69

Hello there, Kindly share the complete details so I would ensure you that you will get a perfect work from my side. Having more than 5 years experience in web design and development, I have built many websites in all Περισσότερα

$255 USD σε 3 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
5.4
mninfotech2

Hi there , i will make the same as you need also provide you the complete admin panel so from there you are able to manage your complete website like add product, text, image , video , delete product , update and all Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
5.5
guptajiwebmaker1

Hi There, I am a WordPress, PHP, HTML5, Bootstrap 3, CSS, MySQL, JavaScript, Ajax expert with 8 years of experience. I am a Webmaster having proficient knowledge and years of working experience in WordPress a Περισσότερα

$277 USD σε 3 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
5.4
AIPDTech

Hi, Thanks for allowing me to submit my proposal. I have checked your requirements & find that you need to hire an expert web developer who can create a website for your business that will be professional and att Περισσότερα

$240 USD σε 5 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
5.2
Ajayphphelp

sir i follow your description .we will provide best solution for client and provide unlimited revision for all thing till client satisfy . thanks hoping for positive response.

$200 USD σε 3 μέρες
(58 Αξιολογήσεις)
5.7
$97 USD σε 8 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
5.2