Κλειστό

wordpress optimization

134 freelancers are bidding on average £379 for this job

sapotacorp

Hi watts1946. I have checked your site ukuberdriver.com. I can help you to speed it up asap. Please contact for further discussion. Thank you. M

£375 GBP σε 10 μέρες
(679 Αξιολογήσεις)
8.1
Softmania

Hi, Please know our main area of expertise is wordpress, and we have done optimizations as well for many websites. We are using PageSpeed Insights to test the speed as well. Please see our portfolio here on the w Περισσότερα

£526 GBP σε 10 μέρες
(77 Αξιολογήσεις)
8.0
wpoppo

Hello, Thanks for giving me the opportunity to discuss your project. I am a senior WordPress developer with an experience of 8+ years. I am highly proficient at building and customizing themes & plugins and also Περισσότερα

£500 GBP σε 10 μέρες
(152 Αξιολογήσεις)
7.9
graphicaa

Greetings, This is GOPAL for STALLIONi, Let me assist in this. Best results & optimum cost guaranteed here. Now, I am available for live chat. If you are convenient - now we can discuss more about this project. O Περισσότερα

£526 GBP σε 10 μέρες
(282 Αξιολογήσεις)
8.2
tretanz

Hi, We have a team of designer and developer who will work as per your requirement and finish in your deadline. We are an expert in the WordPress and We can easily optimize it. We have been done over 200 website Περισσότερα

£315 GBP σε 10 μέρες
(220 Αξιολογήσεις)
7.6
webqueue

Hi, We have past experience in optimizing wordpress websites. I also checked the website [login to view URL] We will check the coding , server and then optimize the site to highest score possible. OUR DE Περισσότερα

£388 GBP σε 10 μέρες
(276 Αξιολογήσεις)
8.2
shivmirthyusl

"IT FLEX SOLUTIONS has focused exclusively on the Web Development/Designing projects with 10+ years of service. Our Web Development/Designing expertise has helped clients to create e-commerce, social networking, real-e Περισσότερα

£300 GBP σε 5 μέρες
(129 Αξιολογήσεις)
7.5
£250 GBP σε 2 μέρες
(292 Αξιολογήσεις)
7.4
emizentech

This includes 1. CSS and JS Minification 2. Site loading speed test In order to resolve this problem you are advised to: Minimize HTTP requests Use Gzip compression Use HTTP caching Move Περισσότερα

£250 GBP σε 10 μέρες
(301 Αξιολογήσεις)
7.6
coredeveloper201

Do you want page load time < 2 seconds and Pagespeed ~=100% then without looking any other bid proposal lets start right now because I have huge experience in this area? Gtmetrix report of last projects:: * http Περισσότερα

£300 GBP σε 3 μέρες
(186 Αξιολογήσεις)
7.2
moonwebtech

Hi, We are a skilled development team and we are working in web development form last five years so we can complete your task inefficient time and cost please feel free to contact us i have completed these website on Περισσότερα

£555 GBP σε 10 μέρες
(128 Αξιολογήσεις)
7.0
HireSEOExperts

Hi Sir, Offer..!!! Free One month SEO ( Search Engine Optimization ) on a New Website Design and Development..!!!! We have a team of 45+ maverick and talented designers and developers who are proficient in prov Περισσότερα

£250 GBP σε 15 μέρες
(193 Αξιολογήσεις)
7.3
xtremewebtech

Hey Prefered Freelancer here! We are placing our bid so we can discuss the aspects in detail and we would love to help you in improving your website quality as per w3c and google speed optimization rules that can ev Περισσότερα

£400 GBP σε 10 μέρες
(109 Αξιολογήσεις)
7.2
webbookstudio

Hello, my name is Michael. I represent Ukrainian based IT-company Webbook Inc that provides services in the IT-sphere for international business. We were carefully reviewing the requirements of the job description, so Περισσότερα

£350 GBP σε 8 μέρες
(38 Αξιολογήσεις)
6.8
mituld

Hi I work towards providing reliable, relevant and robust IT solutions at most competitive prices to my customers. I ensure 100% customer satisfaction so lets start Thanks

£515 GBP σε 15 μέρες
(117 Αξιολογήσεις)
7.0
monitrix

Hi, I can increase up the loading speed upto 85+ on desktop and mobile . Lets talk more on chat ThankS

£350 GBP σε 10 μέρες
(142 Αξιολογήσεις)
7.3
vtechiti

Dear employer, I have gone through [login to view URL] site and will be glad to work for you. Please take a look of some of the website done by me: ===================================================== http://ww Περισσότερα

£385 GBP σε 7 μέρες
(237 Αξιολογήσεις)
7.0
hswebdevelopment

Hello, Expert here,ready to start immediately. I will always available on Skype or freelancer.com to discuss project specs.I have reviewed all your requirements and can deliver exactly what you are looking for, 100% Περισσότερα

£250 GBP σε 6 μέρες
(94 Αξιολογήσεις)
6.9
sandyagg

I checked your requirements. and we can increase scoce [login to view URL] on Google page speed. We are very much comfortable in building your mobile friendly, fast and SEO ready website. I have excellent portfolio i Περισσότερα

£250 GBP σε 30 μέρες
(107 Αξιολογήσεις)
6.9
arijit81

Hello Sir/Madam, Greetings. Hope you are doing well. Based on our expertise and long term experience, I can guarantee an extraordinary result in less than anticipating time. Can we discuss a little more? Περισσότερα

£350 GBP σε 10 μέρες
(183 Αξιολογήσεις)
7.1