Ακυρώθηκε

small fixes in wordpress

Only bid if Are you wordpress [url removed, login to view] 30 mins work and my price is [url removed, login to view]

Ικανότητες: WordPress

Περισσότερα: wordpress small work, wordpress setup small work, wordpress website transfer work, wordpress plugin form calculate price, dtp work price, wordpress rewrite apache work, php developer work price, templates work price tapestry, small job price list, magento conversion work price, photoshop work price, php small project price, fixes dont work, simple photoshop work price, php work price range per hour

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 4 αξιολογήσεις ) FAQIRWALI, Pakistan

Ταυτότητα Εργασίας: #12184607

26 freelancers are bidding on average $5/hour for this job

$2 AUD / ώρα
(113 Αξιολογήσεις)
6.6
tlchung

i can fix it for you. let discuss more via private messages, thanks.

$55 AUD / ώρα
(206 Αξιολογήσεις)
6.7
$2 AUD / ώρα
(122 Αξιολογήσεις)
6.2
Avinavkr

Greetings! I’m an expert, having very magnificent expertise on WordPress and Search Engine Optimization, various kinds of Administrative support, Graphics Design like Logo, Banner, Brochure, Business Cards and so on re Περισσότερα

$3 AUD / ώρα
(19 Αξιολογήσεις)
5.9
$10 AUD / ώρα
(4 Αξιολογήσεις)
5.6
diastark

Hello Sir/Mam, We have good experience of PHP,JOOMLA,HTML,HTML5,CSS,Ajax,jquesry,JavaScript,Mysql,Graphic Design,Website Design, Android,mobile application,Photoshop, Banner Design ,Flayer mail,Logo Design,wordpress,M Περισσότερα

$5 AUD / ώρα
(91 Αξιολογήσεις)
5.9
$2 AUD / ώρα
(132 Αξιολογήσεις)
5.6
MikeAscendancy

Yes, i am WordPress developer and i am ready with your budget. Please hire me for this task, i will finish this in 30 minutes.

$3 AUD / ώρα
(29 Αξιολογήσεις)
4.8
desireds

Hello sir/madam , We have good experience of PHP,JOOMLA,HTML,HTML5,CSS, Ajax,jquesry,JavaScript,Mysql,Graphic Design,Website Design, Android,mobile application,Photoshop, Banner Design ,Flayer mail,Logo Design, jooml Περισσότερα

$3 AUD / ώρα
(20 Αξιολογήσεις)
5.1
todaywebinfotech

Hello sir, Greetings to you… I take much pride to introduce you one of the pioneers in the IT industry, Today Web Infotech . Our company strives to maintain and improve every phase of our business and satisfy the Περισσότερα

$2 AUD / ώρα
(20 Αξιολογήσεις)
5.0
mangaram1975

******* Guarantee best Quality, Quick Response, Keep due date ****** I have great abilities in Wordpress and Front End programming with over 5 years of encounters, chiefly working in PHP, Joomla, Magento, html, css Περισσότερα

$2 AUD / ώρα
(20 Αξιολογήσεις)
4.3
webspaceit

Hello, I have much experience in WordPress based website development. I am interested to fix your website as per requirement. We can discuss in the private message.

$3 AUD / ώρα
(11 Αξιολογήσεις)
3.3
$2 AUD / ώρα
(8 Αξιολογήσεις)
2.9
swsinfotech

Hi, I am expert website designer. I have read your Project design requirement and interested to work on your project. I want to know more details about your project. I am ready to start work on your project quickly. Περισσότερα

$4 AUD / ώρα
(1 Κριτική)
2.4
rajesh7186

Hello Sir, I will be do this job let me know if you have any questions thanks, rajesh

$4 AUD / ώρα
(2 Αξιολογήσεις)
1.8
neerajwebit

Hi Sir, I understood your requirements for this project and have capability to perfect delivery. So, kindly revert me for more discussion. As I have the expertise in Dynamic/Static wordpress Website Design & Deve Περισσότερα

$3 AUD / ώρα
(1 Κριτική)
0.8
urko92

Hello, i understood and i have gone through with the complete description,i got to know that you need so,i am ready to start. please message me so we can discuss in detail about the task and can start working on it

$2 AUD / ώρα
(2 Αξιολογήσεις)
0.9
$5 AUD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$2 AUD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
vipinrajnair261

Hello, I am writing to express my interest in your application and by profession I’m a Web Developer and Designer. I have built a large number of corporate responsive websites, specifically on the PHP and Wordpre Περισσότερα

$5 AUD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0