Απονεμήθηκε

HM Website

93 freelancers are bidding on average $184 for this job

michale21

Hello, We are an experienced website development company, who has an excellent track record in developing WordPress websites. Please have a look at some of our past WordPress work: [login to view URL] https://a Περισσότερα

$250 USD σε 7 μέρες
(205 Αξιολογήσεις)
8.1
BVMSolution

Hello, Hope you are doing well. After carefully reviewing the requirements of the job description, I feel that we are very much suitable for the job. We can start working now . please give a chance to work fo Περισσότερα

$200 USD σε 12 μέρες
(151 Αξιολογήσεις)
7.6
PhpYouth

Hello Sir! I am an experienced web developer. I am very much interested in designing your website. I suggest we develop website using Wordpress so you can easily manage the content from admin panel. I can start work Περισσότερα

$200 USD σε 3 μέρες
(157 Αξιολογήσεις)
7.5
bestworkontime9

Hi, I am interested to go with this project as i have gone through with your requirement and completely understood And I like to discuss more about the project. I have much experience in Wordpress Site Design and a Περισσότερα

$147 USD σε 3 μέρες
(160 Αξιολογήσεις)
7.2
$60 USD σε 3 μέρες
(309 Αξιολογήσεις)
7.5
avocationinfotec

In Our Service Package of the project we will provide you the following things: 1. After completing the project we will provide you Backend Maintenance Documents that will help you to manage your website by yoursel Περισσότερα

$101 USD σε 3 μέρες
(109 Αξιολογήσεις)
6.7
moonwebtech

Hi, We are a skilled development team and we are working in web development for the last five years, on freelance platform i have completed around 81 projects with 5-star rating and i have 10+ skilled developer Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(108 Αξιολογήσεις)
6.9
usatechsoft

Hi, My Notion : "No Satisfaction, No Payment" We have expertise in Web Design & Development. Please check our client reviews to determine the quality of our work.: Lets discuss in detail and start now? i Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(71 Αξιολογήσεις)
6.7
monitrix

Hi, I am expert you can check my profile ratings and reviews having 5 star and on time . I also provide you 4 months free bugs support after completion the project . Lets discuss more over chat . waiting for y Περισσότερα

$240 USD σε 10 μέρες
(119 Αξιολογήσεις)
7.2
richestuser

Hi, I have great working experience with Designing & developing. I will provide you unlimited revision. I am always available on freelancer I will give you update regarding your project after every two hours d Περισσότερα

$211 USD σε 3 μέρες
(142 Αξιολογήσεις)
6.5
narmadatech

Hello, Thank you for taking the time to read my proposal. I have few questions regarding your post, Kindly Note - This is not a standard response, I truly like your post, Yet I would first like to get hands on f Περισσότερα

$246 USD σε 3 μέρες
(54 Αξιολογήσεις)
6.7
$182 USD σε 3 μέρες
(67 Αξιολογήσεις)
6.1
evadevlopers

Hi There, Ready To Start now. I have 4+ years experience in PHP as well as Wordpress, Magento,OpenCart, Prestashop, OsCommerce….and also in responsive CSS3, bootstrap, html5 . etc You can check our work http://www Περισσότερα

$250 USD σε 2 μέρες
(137 Αξιολογήσεις)
6.2
RockStone435

Hello.. Nice to see your project posted here. I have read details and would like to know more information on your project please. Tx

$150 USD σε 7 μέρες
(67 Αξιολογήσεις)
6.4
$155 USD σε 3 μέρες
(68 Αξιολογήσεις)
6.0
ukroficer

Hello, we area team of web developers and we specialise on WordPrss for more then 5 years and we can createa website for you too. Is it possible for you to havea chat with us to discuss the detials> We are looking for Περισσότερα

$155 USD σε 10 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
6.0
KESHAVINFOTECH

Hi Thanks for your valuable time. :-) Just reply with 'Yes' and We will come up with a. Detail project plan with our comments/queries. b. Best-feasible-real COST & TIMELINE For front side design, We can Περισσότερα

$250 USD σε 15 μέρες
(60 Αξιολογήσεις)
6.5
jhashivshankar8

Hello I got your project. I worked a lot on wordpress. I'll do this very fast. Hope to see your message. Thank You.

$155 USD σε 3 μέρες
(125 Αξιολογήσεις)
6.1
Hurnara362

Hello Dear, I m interested in this job. Give me a chance please.Thanks.................................................

$250 USD σε 7 μέρες
(38 Αξιολογήσεις)
5.9
CreativeMindPlus

Hello Dear Sir, I have read the project details and I completely understand your requirements. I only take payments after work without seeing any work you won't pay me anything, No Up-front Payment. Let's Discuss an Περισσότερα

$146 USD σε 5 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
5.9