Κλειστό

Speed up website load

I need to speed up my websites load

product page receive slow 79c on pingdom

also homepage also

Δεξιότητες: WooCommerce, WordPress

Δείτε περισσότερα: vba load website, load website vba, best trucking load website, visual basic load website, psd slow load website, load website, free truck load website, container load website, best truck load website, website speed script download, website speed check script, best programs load website, truck load website, load website excel, excel vba load website, aspnet website speed profiling, website speed test script, website speed test, website speed organization

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) holiday, United States

ID Εργασίας: #12778083

21 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $57 γι' αυτή τη δουλειά

safiwebint

Hey, I'm an experienced WordPress developer with experience in WordPress websites speed optimization. I can have a look at your website and optimize it for speed so that it loads faster, I will require wp-admin /ftp Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(357 Αξιολογήσεις)
7.4
A2Design

Hi, We are A2 Design, a Russian-Canadian web development company. We've been working since 2005 and we've got plenty experience with eCommerce applications. Take a look at the sites we've built on WordPress/WooCommerc Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(34 Αξιολογήσεις)
7.2
yogeshssanwal

I am Yogesh sanwal, 5+ years experienced inwebsite and e-commerce development using PHP/MySQL. Take a look to my last work: https://www.solomonbrothers.com http://charleskrypell.com/ http://ounati.com/ http://ww Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(101 Αξιολογήσεις)
6.1
subratadev

Hi Gone through your requirement. I want you check my profile and reviews of my customers. Hope you will be one of them soon. We belive in total professionalism. Waiting for your reply. Subrata

$20 USD σε 1 μέρα
(93 Αξιολογήσεις)
5.8
ravinder246

Recently I have done these similar speed optimization projects- 1. http://indokonnect.com/ now score 79/100 in mobile and 91/100 in desktop 2. http://www.centerserv.com/ score now 72/100 in mobile and 85/100 in des Περισσότερα

$50 USD σε 1 μέρα
(71 Αξιολογήσεις)
5.8
wpmonsters

Hi, We are A2 Design, a Russian-Canadian web development company. We've been working since 2005 and we've got plenty experience with eCommerce applications. Take a look at the sites we've built on WordPress/WooCommerc Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(16 Αξιολογήσεις)
5.2
codegur

Fast Turn around without compromising on Quality. Can you give me the URL of the website along with ftp..There are many factors that reduce the website speed. Write me back for more discussion. Many Thanks. Περισσότερα

$55 USD σε 1 μέρα
(18 Αξιολογήσεις)
4.5
mizanbdit

Hi, I will optimize home and product pages properly to speed up to highest possible scores. List of optimization works are as follows: Optimize images, jpg, png..., Enable compression for scripts., Leverage bro Περισσότερα

$100 USD σε 4 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
4.8
WEBOWEB

Hello sir i need to see your website i am sure i can make it up to 85 -90 and B or A kindly see my profile once before making decision regards

$50 USD σε 1 μέρα
(9 Αξιολογήσεις)
4.5
SiteSpeedExpert

Hi I am having experience in the speed time of website i will help you a lot as i have experience in this. Please come on chat to provide link so i will check it and we will discuss anything over chat. What tool Περισσότερα

$88 USD σε 2 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
4.4
$100 USD σε 1 μέρα
(12 Αξιολογήσεις)
3.5
mdopuisslam

Good day, I can optimize your site in Pingdom and Google PageSpeed Insights. I am available to come in for an interview at any time.Hope to hear from you soon.If you have any query please let me know. Thank you

$25 USD σε 1 μέρα
(12 Αξιολογήσεις)
3.4
dhruvjha

Hello, I've read the description of your project and I will optimize your website for speed and performance. I will to bring the pingdom score to 90+ and make sure that the page loads within 3-4 seconds. Feel free to c Περισσότερα

$15 USD σε 2 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
3.2
Programmer59

Hello Sir, I read your description I have lot of experience in this filed I can do that also If you want I am available to start right now thanks

$30 USD σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
3.7
SeoGoyal1

Hello , Thank you very much for giving me Bidding Opportunity, We will Speed up your website load time we will charge you 150$ for this job and complete in 3- 4 working day's..If you have any question related to Περισσότερα

$150 USD σε 4 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.8
SHIHABSHARAR

Hello there !! I have read your requirements for the task and i'm interested in your project . If you want to discuss further about the requirement in more details it would be really helpful for me to understand. In Περισσότερα

$100 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
2.9
kzis

Hello sir, Hope you are fine . I am ready to take your job with good quality maintaining . Please, Come in chat for in details . Protfolio link given below : http://devexpobd.com/member/kazi-jahidul-islam Περισσότερα

$111 USD σε 3 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
1.3
jitendraag

Hi: I have been developing and optimizing websites for last 19 years. (16 years professionally). Can I know more about your tech stack? Are you looking for performance optimization and fix things like time to fir Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(1 Αξιολόγηση)
1.0
uniquecode1

Hi, I am Website Speed Optimization specialist. My mostly projects are belongs to website speed optimization. I have good profiles(sites speed optimization) in other freelancer site. See my sample work: https:/ Περισσότερα

$88 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
deyrajat33

The best possible way to get faster your web page and website depend on certain parameters that to be excluded out. Limiting the plugins as well doing certain things helps a lot to boost up the website. As I have great Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0