Ακυρώθηκε

Hire a WordPress Developer

12 freelancers are bidding on average $497 for this job

$515 AUD σε 0 μέρες
(98 Αξιολογήσεις)
7.9
contact2phpsl

Greetings We have a lot of experince in developing and customizing wordpress [login to view URL] have completed 100+ projects in [login to view URL] check my reviews on freelancer to get an idea of quality of my work and see ou Περισσότερα

$300 AUD σε 4 μέρες
(118 Αξιολογήσεις)
6.4
prashushinde9

We have accomplished 90% of the project which is similar of your requirement. All we need 10% customization as per your requirement set and specifications. I want to discuss in personal chat in order to explore your ne Περισσότερα

$773 AUD σε 12 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
5.5
AIPDTech

Hi, Thanks for allowing me to submit my proposal. I have checked your requirements & find that you need to hire an expert web development team. Who can create a website with excellence for your business that will Περισσότερα

$400 AUD σε 7 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
4.9
Sunita0610

Hello, I have seen your posting carefully . I am expert in this field . i can do this project with 100% satisfaction and quality work . Please discuss this project so that i can share my previous project with you . Περισσότερα

$526 AUD σε 10 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
4.5
retheeshwork

Hi, I am Retheesh having more than 7+ yrs in Graphical design work experience. Please see my portfolio: [login to view URL] I will strive for 100% satisfaction from my client’s satisfaction Περισσότερα

$250 AUD σε 3 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
5.1
BizzCreator

We are a team of professional web designer/developer, we are experts in Wordpress, Joomla, Ecommerce, Shopify, PHP, MySql, Responsive, Bootstrap, HTML 5 / CSS3, Landing page, PSD to HTML and all type of development wor Περισσότερα

$252 AUD σε 3 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.1
zohaib042

Hello sir I can do this job very well for you. I have 3+ year experience in html, css, php, jquery, WordPress, Photoshop and have worked on this type of websites. I will provide you website with same look and whi Περισσότερα

$555 AUD σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.9
chrisfairman

Hi there! I'm a UK based developer and SEO expert with 7 years experience building and maintaining complex web applications and websites. I've built applications for large companies aswell as small. I have the followin Περισσότερα

$555 AUD σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
1.5
Shopify

Hello, I want to show you all relevant Demo and Designs which is similar to your project completed previously. To make sure about the requirement set and customizations, I want to discuss this project with you further Περισσότερα

$773 AUD σε 18 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
hashonecreatives

Hi, This is Faraz Hamirani, on behalf of HashOne Creatives, a full-service digital Agency. I have reviewed your job description and we are interested in contributing in designing your website according to your requir Περισσότερα

$611 AUD σε 20 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$555 AUD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$450 AUD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0