Ακυρώθηκε

extra features.

25 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο £13/ώρα γι' αυτή τη δουλειά

£20 GBP / ώρα
(73 Αξιολογήσεις)
6.7
TopTower22

https://www.youtube.com/watch?v=YXlUNhpVrBc (pi, pi camera) https://www.youtube.com/watch?v=o3F10GJ0WSs (pi, recognizing signs) https://youtu.be/1CT-3uyyL-o (Pi, Line follower, Sensor) https://youtu.be/7u5bDN5nLGg ( Περισσότερα

£10 GBP / ώρα
(13 Αξιολογήσεις)
5.1
jartur

Hello, I can help you with your Arduino project with visual studio, but. I need more information about your project, components, deadline and other things. if it's something simple, low cost will be. I can write your A Περισσότερα

£15 GBP / ώρα
(36 Αξιολογήσεις)
5.0
riki888vw

Hi, I have experience in Arduino developing and MSVS. I can help you. Regards, Slavi.

£13 GBP / ώρα
(15 Αξιολογήσεις)
5.1
szymszteinsl

Hi! I am professional C/C++/C#/Java/Python programmer. I can do this project with highest quality! Best Regards, Szymszteinsl

£10 GBP / ώρα
(8 Αξιολογήσεις)
4.8
ranganathp

FREELANCER RECOMMENDED ------------------------------------------------------ Can help... I am an Expert... Lets Start! Please start a Discussion with me and we can get started from there... Please check the past p Περισσότερα

£13 GBP / ώρα
(12 Αξιολογήσεις)
4.6
bigboss001

I am arduino expert and electrical engineering student. I can efficiently create desktop applications that communicate with arduino using Visual Studio. Reply me fast so that i can start work on your project. Do consid Περισσότερα

£12 GBP / ώρα
(16 Αξιολογήσεις)
4.1
OlektraGroup

Dear Sir, I can do this project. I can assure you that if you work with me once, you will always work with me for these kind of projects. Thanks

£13 GBP / ώρα
(4 Αξιολογήσεις)
3.4
khanicha

Do you mean you need to create a software using Microsotf Visual Studio for managing Arduino data output? And you need to have support for configuring Arduino pinout also? What about the data output? Will it be over US Περισσότερα

£11 GBP / ώρα
(2 Αξιολογήσεις)
3.1
UnityMobileStar

Hi! Dear Sir. I did read your project exactly. I am microcontroller expert and have very full experience for 8 years. Arduino, avr, rasberry PI, banana pi, STM ... If you want, I can show you my arduino projects. Y Περισσότερα

£10 GBP / ώρα
(1 Αξιολόγηση)
2.8
gold2star

Hi, Dear Employer! How are you? I have enough experience on C/C++, Arduino . I am really interested in your project. I am 100% sure i can satisfy your requirements perfectly. User-Friendly Interface And Clear Alg Περισσότερα

£13 GBP / ώρα
(3 Αξιολογήσεις)
2.7
jindan1018

hello i know both Arduino and Visual studio. i want to discuss with me about your project. best regards, dan.

£12 GBP / ώρα
(4 Αξιολογήσεις)
2.3
Valuesolutions

Hello, how are you? I hope you have a bright day/evening from your side. I have read the details provided, but please contact me so that we can discuss more on the project. I believe I have the required skills in this Περισσότερα

£13 GBP / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
gunslinger

I am an expert of Arduino. I am an expert of Python, PHP, and Linux. and have specialty in Web scraping, data scientist, data mining, & web simulation. Certified Python and Php Developer. an expert in python and PHP pr Περισσότερα

£15 GBP / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rahimabegum786

Dear Hiring Manager Most of the people place bid with out read or understand project. But i took time to read and understand. Also believe a long tail proposal not prove the quality of a Freelancer. Thats why for bett Περισσότερα

£11 GBP / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
bsoni3891

We make sure we understand exactly what it is you need and then provide you with the dedicated IT offshore development center or a IT team of just a few developers best suited to meet your goals. We have specialists of Περισσότερα

£13 GBP / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
£11 GBP / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
osoguruexpert

Software expertise includes C/C++, Embedded C/C++, Embedded Linux, FreeRTOS, Python. We worked on many microcontrollers including STM32F4, Atmel Cortex-M(SAMX), RL78, Arduino, Linkit One, TI Tiva/Stellaris, NRF51, AVR, Περισσότερα

£13 GBP / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
SantoshKGD

Hi, Can you please share your project requirements/task expected from us. About us: We have 10 years of experience in Product development. Micro-controllers we have worked on PIC, STM32, PSOC and AVR. Devel Περισσότερα

£13 GBP / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
muradeltaher

Hi There, I'm a Mechanical Engineer familiar with Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint Google docs Spreadsheet, WordPress, Magneto I Provide certain services : 1. Data Entry 2. Web Research 3. Soc Περισσότερα

£13 GBP / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0