Κλειστό

MinecraftBuilds

6 freelancers are bidding on average £365 for this job

£555 GBP σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.0
AwaisChaudhry

Hi there! I have read what you exactly need, however I would like to ask you a few questions. I wouldn't call myself a master but I do work smart and do not rest until I get the job done. Please feel free to ping me an Περισσότερα

£555 GBP σε 10 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.6
bencorps

I know how to make bukkit plugins, I'd love to work for you. I am willing to make a sample game for you.

£277 GBP σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
nastyheatnor

I used to play a lot of minecraft back in the day and I have developed multiple servers, give me an idea and I can do it

£300 GBP σε 14 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Pjhustle

I am running my own server and would be able to help you setup just need allot more details about how you want it hosted and how you want the server to work

£250 GBP σε 14 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
broc923

The number of times I've created a Minecraft server is absurd. Your details are a bit vague, but I can guarantee I can create you whatever you want (granted it is within the price range). I'm very familiar with the MC Περισσότερα

£250 GBP σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0