Σε Εξέλιξη

Writing a Microsoft Word Document about Statement Of Work on Microsoft Active Directory Domain Services (AD DS) Windows Server 2012 R2

I would like to hire someone to write about Statement Of Work on Microsoft Active Directory Domain Services (AD DS) Windows Server 2012 R2 in Microsoft Word format.

The objective of this document is to identify and define work activities, deliverables.

Here are the content:-

1. Assessment of current environment

2. Plan and Design AD DS

2.1 4 Domain Controller (2 Production & 2 Disaster Recovery)

2.2 Roaming Profile Server

3. Plan and Design File and Print Services (FS & PS)

4. Plan and Design Windows Server Update Services (WSUS)

5. Install and Configure AD DS

6. Install and Configure File and Print Services (File Server & Print Server)

7. Install and Configure Windows Server Update Services (WSUS)

8. Desktop, Server, and User migration to AD DS

Δεξιότητες: Active Directory, Windows Server

Δείτε περισσότερα: windows server 2012 domain

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 1 αξιολόγηση ) Kuala Lumpur, Malaysia

ID Εργασίας: #12025118

Ανατέθηκε στον/στην:

engrgulnawaz

Hi, I will be pleased to join your project as i possessed the required skills and experience. I have excellent skills on networking, security, technical/report writing, Linux, penetration testing and am confidant to ex Περισσότερα

RM300 MYR σε 7 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
2.0

3 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο RM535 γι' αυτή τη δουλειά

RM555 MYR σε 10 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
4.9
klajdikanani

Hi.I have done a lot of projects , you can se my profile and portfolio.You can contact me freely in order to discuss when is the deadline and what else do you need on the project.thanks and regards.Klajdi

RM749 MYR σε 10 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
3.7