Κλειστό

Site tester needed to test site similar to alibaba

52 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $5/ώρα γι' αυτή τη δουλειά

intellivinay

Hello, I am a software QA / tester with 8+ years of experience in testing of Web, Mobile apps, and Windows based application testing. I have good command over functional, non functional, security, UI/UX, Cross bro Περισσότερα

$5 USD / ώρα
(10 Αξιολογήσεις)
6.4
sirishabichal

* I'm full time freelancer with more than 4 years of experience as a QA tester. https://www.freelancer.in/u/sirishabichal.html https://www.upwork.com/freelancers/~013c080 Περισσότερα

$7 USD / ώρα
(9 Αξιολογήσεις)
5.2
archanaoswal

I can assure you thorough testing of your website on a PC, Android and iOS devices with proper test plan, test cases, detailed defects and retesting, reports and recommendations. About my experience: I have more th Περισσότερα

$8 USD / ώρα
(17 Αξιολογήσεις)
4.9
medix

Hi I have 12 Years of Experience in Software Testing / QA.I have Proven Track record in Testing of multifarious Applications.I have expertise in - Define & Implement QA Process Methodology. - Tools Selection for Te Περισσότερα

$8 USD / ώρα
(40 Αξιολογήσεις)
5.0
supersuntech

Profile • 9+ years of experience in Industry. • Expert in Automation and Manual testing. • Expert hand in Mobile Apps, Websites, Web Apps & Desktop Applications. • Working with automation testing tool Selenium, Περισσότερα

$5 USD / ώρα
(10 Αξιολογήσεις)
4.3
qagaurav2

I have 6 Years Of experience in Website/Mobile App QA[Manual/Automation]. I believe my abilities would be perfect for your venture.I will be serving you with all my hard work and skills. I am expert in the followi Περισσότερα

$7 USD / ώρα
(1 Αξιολόγηση)
3.5
yogeshz2016

I am having more than 12 years of experience in Software Testing. I have also done CSTE Certification. Please have a look at my Freelancer Profile for more details. And my Lin Profile yogeshz2016

$4 USD / ώρα
(3 Αξιολογήσεις)
3.2
vTEST

Examples of web applications tested - Travel portal - www.travelguzs.com Recruitment portal - www.mycareer.com eCommerce portals - www.seifelden.com www.hadeyaa.com Deals aggregator website - www.keepity.com Ne Περισσότερα

$4 USD / ώρα
(4 Αξιολογήσεις)
2.6
zaskock

Hello! I'm interested in your project, let's discuss the details? You can contact me via chat (usually available 13:00-23:00 UTC+2) I Have some experience in testing of web and mobile applications, can use a test Περισσότερα

$5 USD / ώρα
(4 Αξιολογήσεις)
2.7
$5 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$4 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$2 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
VTesterG

Qualified Test Engineer, having ISTQB certification, have 2+ years experience in website testing. I am quick learner, document the issues in step by step, easy to understand good English and support with proper screen Περισσότερα

$5 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
isabellimmusic

A proposal has not yet been provided

$5 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
mehultpatel

Dear Client, Thanks for job posting. I have 11+ years of experience in Software Testing, Quality Assurance, QA Process implementation and Team Management. I have more than 8 years of experience in testing of web bas Περισσότερα

$8 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rajeshwarisankar

I have 7+ years realtime experience in software testing

$4 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
singhneha064

i have good experience in that field and also a experience with some kind of testing like smoke testing, unit testing, system testing, regression testing and usability testing.

$5 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
natymene28

Hello, I'm a software engineer, I have experience developing and testing software, I'm very detail-oriented with my work and I'd like to work with you in this project. Thanks. Nathalia M.

$8 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
palakshah2016

Because.. I am Working as Tester and I have 1.7 Yrs. Of experience in manual testing for Web application and mobile application (IOS and Android).  Well versed with Software Testing Life Cycle (STLC) Process.  Expe Περισσότερα

$11 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
dinaabdelghafar

I have two years experienced in software testing specially i economic websites , iam ready to start any time

$5 USD / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0