Κλειστό

I would like to hire a Website Designer

Δεξιότητες: Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Δείτε περισσότερα: find designer hire, hire freelance designer website, hire developer designer website, hire designer website, make graphic designer website, find web designer hire, wedding website designer hire, website designer hire, need software designer hire

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 3 αξιολογήσεις ) cooper city, United States

ID Εργασίας: #11800407

13 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $153 γι' αυτή τη δουλειά

narmadatech

HI there, Thank you for taking the time to read my proposal. I have few questions regarding your post, Kindly Note - This is not a standard response, I truly like your post, Yet I would first like to get hands o Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(164 Αξιολογήσεις)
7.7
kulization

Hi, Based on my expertise and long term experience, I can guarantee an extraordinary result in less than anticipating time. I have completed 300 websites in my career. Some of the website from my portfol Περισσότερα

$150 USD σε 7 μέρες
(118 Αξιολογήσεις)
6.6
fennel

HI Happy Greetings, I am really willing to work with you. Total Exp. 8 years and completed more than 500 projects, 100+ Reviews, 96% Completed Projects, 96% On time on Freelancer. -------------------------- Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(80 Αξιολογήσεις)
6.4
amitarai

Hello My name is Pranav I have checked the details shared by you will do done exactly what you want Please consider my bid and we can discuss more so that i can assist you in better way our services always with Περισσότερα

$155 USD σε 7 μέρες
(69 Αξιολογήσεις)
5.7
jxsarwar

Hi, I can design you the site you need in few days. I've 7 years of experience with website design and development. I can develop the site as well once you approve the design. Take a look at following to see few of Περισσότερα

$250 USD σε 7 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
4.9
aswani11

Greetings! My name is Aswani and I am an expert in web development. I would love to have the opportunity to discuss your project with you. I believe my skills are a match for your project. I have a good grasp of Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.3
$50 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
luisferloaiza

Hello, I´m a mechatronics engineer with experience in web development, I can help you with anything you need. Cheers.

$222 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
adobe24816

​​ ​​Hello, dear honorable sir, I am the freelancer and one of the web developers whom you can trust here and have completed over hundred projects successfully with your blessing. I develop websites using HTML, CSS, Περισσότερα

$55 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
christophertesta

what is the description of the job?

$166 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Orko30

Hello There, Greetings!! This is Galib and I have been working as a graphic designer since 2013. I just saw your job posting and I believe I am the best match for this position. I can help you with my talent and hard Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
createdlink

Hi, I have read and understood the requirement of your project. My price includes a FREE 1 yr of web hosting and FREE 1 yr of domain already. >Unlimited pages and blog posts >Unlimited space for files and Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
elamaecc

Hi, I hope this message finds you well. I would be glad to be your web designer. I help businesses grow as I put effort every project I do. I also make sure to satisfy what clients want and need. I would like to giv Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
0.0