Κλειστό

I would like to hire a Website Designer

16 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $154 γι' αυτή τη δουλειά

Harwinderpal

Dear Hiring Manager Here is the some of my best links which i have designed and front-end develop in past years. * [url removed, login to view](My Personal website portfolio) * [url removed, login to view] (A to Z Περισσότερα

$147 USD σε 3 μέρες
(138 Αξιολογήσεις)
7.0
sandyagg

I checked your requirement completely. I will promote your website with white hat internet marketing techniques to bring more clients/traffic and quick first page ranking. Additionally, I speak/write perfect English. Περισσότερα

$100 USD σε 30 μέρες
(78 Αξιολογήσεις)
6.3
BizzCreator

We are a team of professional web designer/developer, we are experts in Wordpress, Joomla, Ecommerce, Shopify, PHP, MySql, Responsive, Bootstrap, HTML 5 / CSS3 and all type of development work. Please come on chat so Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
5.8
webidea12

We are UI design, programming & seo/link building services provider kindly please check our portfolio & please give us single chance to prove our creative work & best designing skills for your project. We have core exp Περισσότερα

$111 USD σε 3 μέρες
(39 Αξιολογήσεις)
6.6
$222 USD σε 6 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
6.0
abhiime

Hello Dear, Thank you for this wonderful opportunity. I would like to apply as a web developer in your job post. I am professional website designer/developer. I have (6)years of experience in this field and can p Περισσότερα

$155 USD σε 30 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
5.0
Dinfo12

Hi - I am Ashish. I’ve read your project brief and can see that you need a new website design. I have 8 years experience in designing and developing websites. I would approach your project by starting with wirefram Περισσότερα

$110 USD σε 3 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
4.4
$60 USD σε 3 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
3.3
kanika6665

Hey There! I have read your job description in detail and would like to apply for it. I find myself eligible for this job since I am having 7 years of extensive experience in Website Development and Designing. I Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
2.2
sahildeveloper01

Hello Dear, I am a professional Web developer and Designer with an experience of more than 6 years in creating and customizing Web themes, extensions, application and plugins. My expertise is in providing high quali Περισσότερα

$30 USD σε 2 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.0
Arpit268

Though I am new here,But we have strong experience in SEO,Social Media Management & SMO Scraping and can very well help you with your requirements. Our team consists of Developers having experience more than 4 years.

$266 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$500 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
WaqasArshadNaik

Dear Employer, I have reviewed your project description I would like to have some verbal communication with [url removed, login to view] can assure you that we have the capacity and professional skills to cater your expectations. Your Περισσότερα

$166 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$177 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sarkerxyz1974

Dear Sir, Thank you for this wonderful opportunity. I believe my abilities would be perfect for your venture. I can finish this job within the necessary time frame. I have excellent experience in Website Designing Περισσότερα

$111 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$30 USD σε 0 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
shabrana

Hello Sir,

$111 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
DecampsCharlie

i am a professional website designer i can do everything you tell me and i can do many things that you want from me

$111 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Marwanwahid

i can design a multi pages website works on any browser and make it responsive i have experiences in css 3 and java script

$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0