Κλειστό

I would like to hire a Website Designer

40 freelancers are bidding on average £467 for this job

technosystem

Project: Website Designing Skills: Wordpress, PHP, Drupal, MySQL, Joomla, WooCommerc Experience: 11 Years Expertise: Website Designing and Development Team Size: Dedicated Developer

£555 GBP σε 10 μέρες
(189 Αξιολογήσεις)
9.1
A2Design

Hi, Nice project you have there, let us help you with it! Our team is Russian-Canadian. We code in PHP. Check our recent projects here [url removed, login to view] Here’s a little video about our team too! ht Περισσότερα

£916 GBP σε 9 μέρες
(70 Αξιολογήσεις)
8.4
mindblowcreative

Hello, We have reviewed your post and since design is our strength as a team we are confident that we can create impressive design for your projects. If you are not totally in love with the designs we will create we Περισσότερα

£833 GBP σε 15 μέρες
(81 Αξιολογήσεις)
8.2
narmadatech

Hello, Thank you for taking the time to read my proposal. I have few questions regarding your post, Kindly Note - This is not a standard response, I truly like your post, Yet I would first like to get hands on f Περισσότερα

£411 GBP σε 10 μέρες
(164 Αξιολογήσεις)
7.7
imwebdesigner

Hi - My Name is Nitin Gupta. I’ve read your project brief and can see that you need to hire a website designer. I have 8 years experience in designing and developing websites. I am highly qualified for this project and Περισσότερα

£250 GBP σε 10 μέρες
(353 Αξιολογήσεις)
7.7
onlineshine

NO UPFRONT PAYMENT REQUIRED! We shall develop a Professional Website as per your requirement with good look & [url removed, login to view] you could let me know your requirements more clearly, i shall help you in developing a Bug free w Περισσότερα

£309 GBP σε 10 μέρες
(188 Αξιολογήσεις)
8.1
Eidentity

Need details. Project got posted without any project description. Please send me a message once you update the project details. I won't receive any notification if you don't send me a message.

£252 GBP σε 10 μέρες
(139 Αξιολογήσεις)
7.6
zappiers

*100% Satisfaction Assured in this 310th project *** ============================ Hello , I am Zappy - Senior Developer from India having more than 7 years of experience in web development. Please see some of m Περισσότερα

£250 GBP σε 2 μέρες
(257 Αξιολογήσεις)
7.4
digiwebcreators

Respected Employer, I am a professional website designer and I want to discuss the job with you. Let’s have a quick discussion over the chat and get started. I will develop a clean, professional and responsive webs Περισσότερα

£250 GBP σε 5 μέρες
(226 Αξιολογήσεις)
7.1
mike199

My name is Mike and I’m from UK. I work with individual clients and also provide outsourcing services for a number of UK and USA based agencies. Your project description sounds interesting to me and I do have skills & Περισσότερα

£555 GBP σε 10 μέρες
(43 Αξιολογήσεις)
6.7
dessinlab

Greetings, Thank you for your wonderful opportunity. I am specialized in Graphic and Web designing, slicing (HTML5/DIV/CSS3), WORDPRESS, JOOMLA, Php, Shopify, Drupal, JQuery, JavaScript, Flash. For my portfolio (wor Περισσότερα

£555 GBP σε 15 μέρες
(52 Αξιολογήσεις)
6.8
BizHero

***Get it done right the first time with a USA website designer + developer*** Hello. My name is Joe Ingram and I am the director of operations for Bizhero, ([url removed, login to view]) a USA website design, development, and vide Περισσότερα

£555 GBP σε 5 μέρες
(43 Αξιολογήσεις)
7.2
logintobusiness

Dear Sir/Mam, I have more than 4 years of experience with web design & developing responsive websites in HTML, PHP & Wordpress. May I know which kind of website you are willing to have designed and if you would like to Περισσότερα

£250 GBP σε 10 μέρες
(88 Αξιολογήσεις)
6.5
webistick

Hello, Thanks for sharing your requirement over freelance!! Kindly share detailed requirement and I would like to request you for chat to present our understanding which will help us to solve your technical d Περισσότερα

£250 GBP σε 10 μέρες
(75 Αξιολογήσεις)
6.3
fennel

Hi Happy Greetings, Please message me what kind of site you want? I am ready to work. Please message me. Thanks

£333 GBP σε 10 μέρες
(80 Αξιολογήσεις)
6.4
iccheghuri

Hello, I am very interested to work on this project. I am a creative designer & web developer. Please visit my portfolio:([url removed, login to view]). I am highly experience in designing & developing responsi Περισσότερα

£444 GBP σε 12 μέρες
(78 Αξιολογήσεις)
7.0
kishanlalyadav

HI SIR AWARD ME RIGHT NOW I M 100% CONFIDENT FOR THIS PROJECT!!! I am ready to start this immediately. I am extremely eager and ready to go. I am all of the following; attentive, detailed, creative, dedicated, efficie Περισσότερα

£555 GBP σε 10 μέρες
(252 Αξιολογήσεις)
6.7
kulization

Hello Sir, I am one of the top web developers at freelancer, I have completed over 180+ projects successfully with around 92% completion rate. Based on my expertise and long term experience, I can guarantee an ext Περισσότερα

£250 GBP σε 7 μέρες
(118 Αξιολογήσεις)
6.6
descomgroup

Lets discuss

£315 GBP σε 10 μέρες
(58 Αξιολογήσεις)
5.9
prashushinde9

Hello, I understood the initial scope of this project. Although i want to discuss further this job in order to prepare the final concept for this project. After Complete discussion over the call or in chat, i wi Περισσότερα

£721 GBP σε 15 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
6.3