Κλειστό

$200 Yoast Premium, new WP Theme

12 freelancers are bidding on average $201 for this job

richard6212

After reading over your application this looks like a perfect fit for my skill sets. I have built a large number of corporate Web-Development and Web-Design. My name is Shaon. I’m a Web Designer & Developer also Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(472 Αξιολογήσεις)
7.3
Twigital

Greeting From Twigital We are YOAST plugin experts and will optimize the site. Please SHARE WEBSITE URL so we can analyse the site and get an idea of current status. We are going to take care of both On-page + Off-p Περισσότερα

$90 USD σε 30 μέρες
(459 Αξιολογήσεις)
7.7
$198 USD σε 5 μέρες
(1680 Αξιολογήσεις)
6.7
fennel

Hi I have worked on Yoast SEo not premium and Wordpress. Please check my work [url removed, login to view] [url removed, login to view], www.c51.io. I am sorry to bid as you have said not to bid if not having exp. in Yoast Premium. But I c Περισσότερα

$200 USD σε 3 μέρες
(98 Αξιολογήσεις)
6.6
aukint

Dear Sir / Madam, Professional wordpress developer is here for you to response on time, obey your instructions and meet the deadlines to complete your project. Recent work links are below which can be verified by Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(68 Αξιολογήσεις)
6.6
nic007rvs

Hi There, I have 8 years of seo and webmaster experience. I Worked for many clients and company as freelancer and knows very depth of seo and googles guidelines for seo. I am very good experience with yoast i use Περισσότερα

$111 USD σε 3 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
5.1
xielessupport

I can make your project a great success. I'm 31 year old graphics and web designer. I'm expert in Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, HTML5, JavaScript, CSS, Bootstrap and JQuery. Please take a look at some of my de Περισσότερα

$222 USD σε 8 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
4.5
Zordeex

BY reading your project details, I have understand that you need a website designer to build your website. I am an experienced, creative & efficient website designer who has completed lots of web development related Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
3.8
aticul

Hi, I can take 100% confidently your project. I am specialist on SEO and SMM; I can increase your traffic day by day by increasing you website rank. I will make you fully satisfy by my work. We will select the price or Περισσότερα

$38 USD σε 3 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
3.7
hirakhan2

Hi, I have review project details and would like to discuss further regarding the project with you. Kindly let me know when you are available. Thank you.

$122 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
2.6
MdRoyal573

Sir, I Look your project. I like this project so i bid it. If you like me give me this project. Thanks.

$40 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
techwizards3

Dear Prospect Hiring Manager. Thank you for giving me a chance to bid on your project. i am a serious bidder here and i have already worked on a similar project before and can deliver as u have mentioned I have Περισσότερα

$211 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
jhonnySEO

Hello there. If you are trying to rank a website you have to keep in mind that there is not a magical plugin that is going to rank you. I have experience with yoastseo but rankings are going to come from a lot of other Περισσότερα

$833 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0