Κλειστό

Web designer

28 freelancers are bidding on average ₹12718 for this job

biznsoft

WEB DEVELOPMENT EXPERT HERE Hi went through your description,My team is interested in your project and wish to apply for it. WHAT WE CAN DO: WE CAN CREATE A SEPARATE BRANDING FOR YOUR WEBSITE , WHICH Περισσότερα

₹8000 INR σε 4 μέρες
(178 Αξιολογήσεις)
6.9
websolutions008

Hi, This is angel from [url removed, login to view] We could build a website. We are a company located in India. Give us one good chance to provide our ability. Payment could be released after you are completely satisfied with ou Περισσότερα

₹11111 INR σε 15 μέρες
(72 Αξιολογήσεις)
6.3
amangpt145

Hello,I can complete your project on time and within your budget.I read through the job details extremely carefully and I am absolutely sure that I can do the project very well. I will give you our best work with our Περισσότερα

₹8888 INR σε 5 μέρες
(54 Αξιολογήσεις)
5.9
techwelf

yes, let's clarify the requirement in details also if you want us to share our skill and previous work let us know.. hope to hear you soon.. Thanks & Regards PROMITI

₹13200 INR σε 7 μέρες
(62 Αξιολογήσεις)
6.1
angy88

Hi, Greetings from team Webizzoo! We have read and understood your requirements. We have extensive experience of wordpress and php. We have proven experience in design and development of 200+ websites To demo Περισσότερα

₹12500 INR σε 20 μέρες
(84 Αξιολογήσεις)
6.0
MakhijaRavi

Hi, We can make your website dynamic as per your needs. In which platform it is developed? Previous work: [url removed, login to view] [url removed, login to view] [url removed, login to view] Know mor Περισσότερα

₹5555 INR σε 20 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
6.1
moderninfotech

Hello, Ready to start work immediately. We are interested in working with you, as we have an expertise in E-Commerce Portal and Online Shopping. Recently working on the following Online Stores in different fra Περισσότερα

₹9473 INR σε 3 μέρες
(71 Αξιολογήσεις)
6.3
prestashop1

Hello I am Ecommerce specialist having expert knowledge in website design and development. I have vast experience in Ecommerce Sites and know all ifs and buts of Online Ecommerce Solutions. I work specifically for Eco Περισσότερα

₹16666 INR σε 15 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
5.8
₹10000 INR σε 5 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
5.5
Dinfo12

Hi - I am Ashish. I have read your project description and completely understood the requirement. We will design a very professional, modern eCommerce website and will develop all the eCommerce features. I am exper Περισσότερα

₹7777 INR σε 3 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
4.9
BespokeDMedia

Hello Sir, I have gone through your requirement for you need to a dynamic change to your existing website and I am having 15 year of experience in the field of Web development and Web designing .I will complete you Περισσότερα

₹16666 INR σε 20 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.4
Dominantsoftech

Dominantsoftech is pleased to submit a proposal for the Web designer .This proposal describes the technology, services, terms, and schedule for the web site development project A prominent online presence can help gro Περισσότερα

₹8000 INR σε 5 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
3.8
moinrathod

Hi, I am fulltime Freelancer. AVAILABLE 24/7. ADD ME on S K Y P E : [url removed, login to view] Hire Me......... check my portfolio - [url removed, login to view] [url removed, login to view] http://opusconstrucao. Περισσότερα

₹7777 INR σε 3 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
1.7
samarthbuch

Hello, We have pool of dedicated team consisting of certified developers capable enough to handle your project exactly according to requirements and within said time frame. As per shared project description w Περισσότερα

₹22222 INR σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
0.9
progressive2016

Please note that we “Progressive Technology & Business Solution Pvt. Ltd “is a reputed IT Services Company in India, having huge infrastructure to handle all type of projects with very competitive prices & minimum time Περισσότερα

₹5000 INR σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
1.7
sid9192

Hello, I and My team have a 5+ Years’ experience in Ecommerce developing. We are working on various Technologies like Opencart, Magento, shopify, woocommerce. Please check below links for our work in different tech Περισσότερα

₹12500 INR σε 4 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
1.7
alliedbandna

Dear Sir, You recently advertised your job posting on this website, we have worked on more than 200 computer softwares, websites / web portals with required API /B2B integrations, Mobile apps.(ios&android), Betting Περισσότερα

₹13333 INR σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
0.6
omniscient04

Hi, Greetings of the Day! As we are a team of 20+ professionals for IT Services like- Website Designing and Development, SEO and SMO, Graphic Designing services. We can offer you our several years of experience in W Περισσότερα

₹11111 INR σε 7 μέρες
(1 Αξιολόγηση)
0.3
hackerdelux

A proposal has not yet been provided

₹7777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
listen5

Hello, We are highly interested in your project. We understand that you're looking for someone who customize a website. We have the precise understanding of the solution and are 100% sure & confident about finest e Περισσότερα

₹7777 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0